Забравена парола?
Начало на реферати

Знам къде и как да чакам автобус, трамвай, тролейбус


План–конспект на урок по БДП - ІІ клас


Лидия Булева – 38-мо ОУ „В. Априлов”


  1. Тема: Знам къде и как да чакам автобус, трамвай, тролейбус /обществено превозно средство/ Познавам пътните знаци за спирките - 1 час

  2. Вид на урока: За нови знания

  3. Учебни задачи:

    1. Децата да разширят знанията си за обществените превозни средства и да разпознават пътните знаци, с които се обозначават спирките.

    2. Да умеят да се предпазват от опасностите, които крият спирките за тях.

  4. Принципи: нагледност, съзнателност, активност

  5. Методи: разказ, беседа, демонстрация, упражнение

  6. Нагледни материали: Комплект табла за ІІ клас – издателство „Дидаско”.

Място на провеждане - класната стая


Ход на урока:


Учебна дейност към І задача:

Информация: Учителят провежда беседа за видовете превозни средства, местата на които спират те, като изисква от учениците да опишат характерните белези на спирките за обществен транспорт. Учителят запознава учениците с това,че спирките се означават с пътни знаци, които си имат имена.

Операция: Учениците разглеждат пътните знаци в учебната тетрадка – стр. 5 и прочитат името на всеки знак. След това оцветяват рамката на пътния знак в синьо и написват името му според изображението на ПТС.

Контрол: Учителят минава бързо между редиците, за да контролира изпълнението на поставената задача.

Учебна дейност към І задача:

Информация: Учителят информира учениците за опасностите, които крият спирките, в случай на неправилно поведение от страна на детето- стоене в близост или игра до пътното платно и т.н. Специално внимание се обръща на факта,че често пъти ученикът, слязъл на спирката бърза да пресече пред спрялото превозно средство, което крие реална опасност за здравето и живота от останалите превозни средства. Същото става и когато бързаме да пресечем улицата, за да се качим на автобус, тролейбус и т.н. и не забелязваме минаващите наоколо автомобили.

Знам къде и как да чакам автобус, трамвай, тролейбус facebook image
Публикувано от: Руска Атанасова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.