Забравена парола?
Начало на реферати

Значението на оценяването в училище


ЗНАЧЕНИЕТО НА ОЦЕНЯВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ


В процеса на обучението могат да се оценяват различни неща: интелигентност, учебни постижения, способности, интереси. Важен отправен пункт при реализирането на тази дейност са целите на изпитването и оценяването. Това означава, че в зависимост от предназначението на тази дейност и формите й ще бъдат различни. В организационно функционален план изпитването и оценяването може да протичат по различен начин.

Най-същественият вариращ фактор при изпитването и оценяването е учителят екзаминатор. Той не остава тъждествен на себе си пред една и съща изпитна ситуация, при един изпит. Критериите на изпитващия и оценяващия не остават едни и същи постоянно: той придава по-голяма стойност ту на едни, ту на други критерии, ако оценъчната процедура не е надличностна и не изключва участието на учителя, както е при тестовете например.

Независимо от промените, които с времето са настъпвали в обучението, устното изпитване и оценяване е най-древната и най-масово използвана форма както в миналото, така и днес. Обучението променя както своето съдържание, така и технологията, по която се извършва т. н. дейност в учебните заведения.

Устното изпитване е важен метод за установяване на познанията на учениците. При него може добре да се проверява както точното запомняне на материала, така и способността за интерпретация на отделните моменти в него. Необходимо е при устното изпитване целият клас да следи отговорите, за да може да попълни при нужда отговора на изпитвания ученик. То може да бъде фронтално и индивидуално. Най голямо приложение намира в средното образование.

  • Налице е непрекъснат жив контакт с изпитвания. По този начин се наблюдават реакциите му, неговите усилия да се формулират мислите и действията, което има голямо значение за опознаването му и за оценката на постиженията му. Говорещият и слушащият не само се слушат, но се и виждат един друг. От реакцията на учителя ученикът може да се ориентира дали е вярно това, което говори.

  • Този вид изпитване има голямо значение за изучаването на индивидуалните особености на учениците, която е една от съществените предпоставки на по-ефективно обучение, а също така и една от предпоставките на диференцирането му. Всяко изпитване е стресиращо за ученика.

  • Устното изпитване позволява да се наблюдава как ученикът конструира логиката и последователността на изложението си, как преодолява противоречията и затрудненията в мисленето си. При този вид изпитване изпитвания ученик говори направо, поправяйки в хода на изложението само това, което успее да забележи в процеса на речта. Този род изпитване развива у децата способността да излагат мнение по зададения въпрос и способността у другите да проследяват изложението и в подходящ момент да продължат. Много зависи от преподавателя, от предмета и от нагласата на учениците.

  • Чрез този вд изпитване се осигурява голяма възможност за обобщаващо повторение на учебното съдържание, което е усвоено и се съдейства за развитие на абстрактното мислене, също така се развива способността за синтез.

Значението на оценяването в училище facebook image
Публикувано от: Минко Георгиев

Подобни материалиЗначението на оценяването в училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.