Забравена парола?
Начало на реферати

Здраве и здравни потребности


Здраве и здравни потребности.

Защо нарастват здравните потребности в съвремието?

Въвеждане на принципите на здравословния начин на живот е парадигма, която се превърна в жизненоважна проблематика в развитите страни. Постигането на добро здраве за населението безспорно има важни благоприятни последици за много области на икономиката трудовите пазари, бизнеса, пенсионното осигуряване, общественото и частното здравеопазване и застраховане, пенсионните фондове и т.н.

Здравните потребности в съвремието нарастват поради много причини. На първо място, върху здравните потребности отражение оказва битът, който най-общо представлява начин и форма на потребление на материални и духовни ценности, оказва влияние както върху количествената, така и върху качествената страна на здравето, заболеваемостта и продължителността на живот на населението.

Характерно е, че нито една от разновидностите на материалния бит не може да се отнесе строго, без каквито и да е уговорки, само към една от страните на същността на здравословния начин на живот. Както храненето и обличането, така и ползването на собствено хигиенично жилище, обзавеждането, благоустройствата и отдихът са свързани не само със запазване на здравето и продължението на човешкия род, но са необходима предпоставка и за социализацията на хората от различните поколения. Не така стои въпросът с духовния бит. Тук почти всички разновидност и водят до повишаване на качествената страна на здравето населението, до неговото духовно израстване.

Ето защо, промяна на бита на съвременника, нарастването на използването на различни изкуствени или синтетични храни и материи, стресът, замърсяванията и други определят по различни здравни потребности, отколкото преди години.

От друга страна, здравословния начин на живот е свързан преди всичко с количествената страна на възпроизводството на населението, но влияе и върху някои компоненти на качествените особености на това възпроизводство.

То способства за опазване на майката и детето, за възстановяване на здравното състояние на болните в активна възраст и за продължаване на живота и трудоспособността на хората. Чрез система от мерки то цели да подобри здравното

Здраве и здравни потребности facebook image
Публикувано от: Крум Петров

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.