Начало на реферати

Затлъстяването


49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.


66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.


Лесно раздразнително е

Спи по- дълго от други деца.

Страхува се да ходи на училище

Не може да се освободи от определени мисли

Странно поведение- пояснете

Странни идеи- пояснете

Вторачва се с „празен” поглед

Прекалено ангажирано с чистота и подреденост

Събира се с деца, които си навличат неприятности

Затруднен сън

Спи по- малко от други деца

Повтаря многократно определени действия

Яде и пие неща, които не са храна или напитка

Смуче си пръста

Напикава се в леглото

Напикава се през деня

Страхува се от определени животни,ситуации или места, различни от училището

Оплаква се от самота

Не чува добре

Други физически оплаквания- алергия, астма, диария и т.н

Зле координирано или непохватно

Вкопчва се във възрастните или е прекалено зависимо

Изисква много внимание

Ненормални движения

Наранява се често, склонно е към инциденти

Физически проблеми без позната медицинска причина.


ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ


ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

ДА/ НЕ

РЕЗУЛТАТ : НЕ = 0 ОБЩО = ........................

ДА = 1

СЪЩЕСТВ.

ЛИПСВА

РЕЗУЛТАТ > 10 ИНДИКИРА НАЛИЧИЕ НА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОР

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОР

Затлъстяването facebook image
Публикувано от: Маргарита Евгениева

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.