Начало на реферати

ЗатлъстяванетоУводДнес обезитетът в детска възраст е проблем, който занимава целия свят. През 1990г. Световната Здравна Организация (СЗО, World Health Organization - WHO) изчисли, че около 18 милиона деца под 5-годишна възраст са с наднормено тегло. СЗО определи обезитета като глобална епидемия. Международната Общност за Борба със Затлъстяването ( МОБЗ, International Obesity Task Force – IOTF) дава 10% за глобална честота на обезитета при деца от 5 до 17г.

Проблемът със затлъстяването при деца е доста голям в богати и икономически развити страни. Понастоящем разпространението на обезитета при деца е под 30% в Америка, по-малък 20% в Австралия, под 15% във Великобритания и Саудитска Арабия. В Гърция, Италия, Малта, Португалия, Китай и Испания то е между 10% и 15%. По последни данни обезитетът при деца се увеличава с тревожни скорости. Той се е утроил в Канада, удвоил в Америка и Япония само през последните 20г. Проучвания от Иран, Китай, Малайзия, Великобритания, Австралия, Финландия и Бразилия също показват тенденция на увеличение в детското затлъстяване.

Последни изследвания разкриват, че този проблем започва да се инфилтрира дори в слабо развитите и развиващите се страни, включително и Индия. По данни от СЗО честотата на детския обезитет е повече от 2% в много от развиващите се държави. Рязко променящите се страни са по-уязвими по отношение на затлъстяването при децата.

Очаква се до 2020г. Индия да бъде сред четирите най-силни икономики в света. Като следствие от това, тя е с потенциално висок риск за проблема с обезитета. В Индия обаче, достоверните данни за този проблем са малко поради високата численост на детското население. В страната не са полагани сериозни усилия, за да се установи какво е разпространението и въздействащите фактори на детски обезитет. Няколко проучвания показват, че той е достигнал 6% до 18% честота в различни части на страната.

Затлъстяването facebook image
Публикувано от: Маргарита Евгениева

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.