Забравена парола?
Начало на реферати

Застрашени животни и растения в България


Застрашени и животни и растения в БългарияВъв второто издание на Червената книга на застрашените видове в България намират място около 550 вида висши растения и 150 вида гъби. Мечката, която, както и вълкът, все още бавно увеличава популацията си, остава в Червената книга.

В най-скоро време ще бъде готово второто поред издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България. Двата тома на първото издание за растенията и за животните се появиха съответно през 1984 и 1985 г. Тогава, в средата на 80-те години на миналия век, България бе първата балканска страна, а и една от малкото в Европа, които вече имаха своята Червена книга на застрашените и изчезващи видове. Изминалите над 20 години оттогава бяха за България доста динамични и сложиха своя отпечатък върху българската природа къде с положителен, къде по-често с отрицателен знак.

Сегашното издание на Червената книга е изготвено според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (
UCN). Докато в първата книга растенията и животните бяха групирани само в три категории на застрашеност, то по новите критерии разделението е по-нюансирано и в повече категории като например изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. като за тези цел се прилагат по-точни количествени критерии. Поради тази разлика в подхода буквално пряко сравнение между двете издания не би било коректно. Но основните тенденции все пак могат доста ясно да се очертаят, заяви за Радио България ръководителят на авторския екип акад. Васил Големански, директор на Института по зоология към БАН.

В първото издание на Червената книга са включени общо 154 вида животни и то само гръбначни животни, които тогава бяха по-добре познати на учените, припомня акад. Големански. - Във второто издание вече намират място 285 вида животни, които получават различен статут изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Виждате едно почти двойно увеличение на видовете, които ще влязат в Червената книга на България. И тази цифра е показателна за негативни промени, които настъпват в българската фауна. В новото издание ще бъдат включени и някои нови групи растения и животни, чийто статус в първото издание въобще не беше оценяван и съответно не бяха включени в нея. Във втората Червена книга например ще има информация за 150 вида гъби, които са силно застрашени и популациите им намаляват поради масовото им, безконтролно и неграмотно събиране в нашата страна. А също и за 100 вида мъхове и към 550 вида висши растения папратовидни и семенни растения.

Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа вече и едни трети том, посветен на застрашените местообитания много важен фактор за оцеляването на видовете.

Известно е, че не могат да се опазват видовете растения и животни без да се опазват техните природни обитания, подчертава акад. Големански . В подготвения трети том ще влязат най-важните и застрашени природни местообитания в страната, които са около 150 на брой.

Местообитанията за закрила също се оказват доста повече от това, което се смяташе преди подготвянето на изданието. Факт, който трябва да се има предвид при определяне на местата за включване в българската част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Застрашени животни и растения в България facebook image
Публикувано от: Ivo Minchev

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.