Начало на реферати

Защитно програмиране


Глава 10. Защитно програмиране


Тестваме и търсим грешки, след като програмата е готова.

А защо да не вграждаме в самата програма механизми и техники,

които да помагат при откриването на грешките,

да защитават програмната система?


10.1. Въведение

Защитното програмиране се отнася до философията на писането на програми по такъв начин, че грешките да се намират по-лесно и когато те се открият (което е неминуемо), те да станат по-забележими за програмиста или потребителя. Казано по друг начин, ние приемаме, че програмата е виновна, докато не се докаже противното. Изхождайки от предположението, че тя може да направи нещо некоректно, ние ще я разработваме като вграждаме колкото е възможно повече проверки за грешки, т.е. ще вграждаме фрагменти на така нареченото защитно програмиране. Терминът "защитно програмиране" (defensive programming) съжителства заедно с термина "защита от грешки" (antibugging).

Основната цел и философия на този подход на програмиране е грешките да бъдат откривани колкото може по-бързо, защото както е известно тестването и дебъгването са сред дейностите, които изискват най-много време.

Обсъждайки многобройни въпроси, свързани с техниката на тестване и дебъгване,не е трудно да забележим, че всичко това става, след като програмата е вече написана (post factum). Тестването и настройката на програмата се извършва посредством многократни трасировки и внимателно разглеждане, изискващи много време и извършвани често пъти не само от един програмист, а цяла група (при големи програмни проекти). Самото търсене на грешките е ръчно(изключвайки тези, които се откриват при компилацията). А защо ръчно, лед като самата програма може да провери себе си за грешки? Това е просто един философски подход. Не може обаче категорично да се докаже, че той води до по-добри или по-ефективни програми или пък да се предложат някакви детерминирани алгоритми за генерация на защитени програми. Всичко, което може да се стори, е да се покаже един подход, едно отношение за това как да се пишат добри програми. Концепцията на защитното програмиране е един от най-важните елементи на изкуството на доброто проектиране на програми.

Обаче след като много програмисти силно се противопоставят на този подход, ще започнем с описване на общите възражения срещу тази философия и представяне на ефективни аргументи срещу тях. След това ще обсъдим тези аспекти на програмите, които трябва да се решават с помощта на защитното програмиране.

Защитно програмиране facebook image
Публикувано от: Жасмина Евгениева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.