Забравена парола?
Начало на реферати

Заселване на славяни и прабългари на Балканския полуостровЗАСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ

НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВСЛАВЯНИ


  1. Произход и прародина

Славяните спадат към индоевропейската езикова и етническа общност, която се формира в древни времена и към която принадлежат други народи като траки, гърци, германи, илири. Те се обособяват в първото хилядолетие пр. Хр., когато населяват обширни пространства между Балтийско море, Карпатите и реките Днестър, Днепър и Одер днешни територии на Източна Полша и Западна Русия. Под натиска на започналото Велико преселение на народите от хунските племена през ¶¶¶ в. славяните също започнали да изоставят прародината си и се насочили главно в три посоки:

  1. На ИЗТОК поели славяните, наречени АНТИ

  2. На ЗАПАД се насочили част от славяните, известни с името ВЕНЕДИ

  3. На ЮГ се отправили славяни, назовавани от византийските автори с името СЛАВИНИ.

До края на V в. южната група славяни се разположила в земите северно от р. Дунав, където се намирали бившите римски провинции Панония и Дакия (днешни Унгария и Румъния). Славините влезли в пряк контакт с Византийската империя, което изиграло положителна роля за тяхното политическо, социално и културно развитие. Постепенно, през първата половина на V¶ в. южните славяни започнали системни набези на юг от р. Дунав. Проникването им на византийска територия преминало в два етапа:

Първи етап, при който те нахлуват южно от р. Дунав, грабят, плячкосват и опожаряват византийски крепости, след което отново се оттеглят в поселенията си на север от Дунав.

Заселване на славяни и прабългари на Балканския полуостров facebook image
Публикувано от: Росица Димитрова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.