Забравена парола?
Начало на реферати

ЗАДС Акцизите като вид задължение. Правна същност


Акцизите като вид задължение. Правна същност

Акциза произхожда от френската дума акциз и означава държавен косвен данък, който е включен в продажната цена на стоката или услугата. Предмет на облагане са стоки, които държавата е преценила, че отговарят на следните изисквания: стоката е луксозна, вредна за здравето, не е от първа необходимост или просто държавата е преценила, че трябва да ги обложи с акциз. При акциза действа принципа на листата, т.е. изброяване на акцизните стоки. Акцизът е републикански, косвен, еднофазен данък, който се начислява еднократно при внос на стоката или при освобождаване на акцизните стоки за потребление. Ако дадена стока не е посочена в закона, тя не може да се обложи като акцизна.


55 Данъчно задължени лица.Лицензиран складодържател.Регистрация.Действие на лиценза.

Това са лицензираните складодържатели. Освен тях има и лица, които са задължени да се регистрират по закона. Трета група са тези, които са освободени от акциз, крайни потребители и нерегистрирани търговци. Лица, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки, напр. при временно складиране на стоки на митницата или при извършване на митническо нарушение. Друга група са лица, които в нарушение на ЗАДС са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил платен акциз. Данъчно задължени лица са данъчните представители на лицата, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на чл. 14 от ЗДДС. Други данъчно задължени лица са лицата, които са получили качеството нерегистриран търговец за целите на облагането с акциз. Нерегистриран търговец е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз.

Лицензиран складодържател е лице, което е регистрирано като търговец по ТЗ, получило е лиценз за производство, складиране, получаване и изпращане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Режимът отложено плащане на акциз означава, че временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната. Производство на акцизни стоки означава всякакъв вид обработка, преработка, смесване на стоки, в резултат на което се получава акцизна стока. Складирането на акцизни стоки е режим, който включва правила относно съхраняването на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. В зависимост от дейността, която търговците желаят да извършват като лицензирани складодържатели, законодателя предвижда следните изисквания към тях:

  • Ако лицето желае да се регистрира за производство на акцизни стоки, то трябва да отговаря на следните условия:

    • трябва да бъде регистрирано по ТЗ като ЕТ или някакъв вид дружество

    • лицето може да е регистрирано като търговец в друга държава членка, тогава то може да открие клон в България, в който клон да произвежда акцизни стоки

  • Тези от лицата, които искат да се регистрират само за получаване, складиране и/или изпращане под режим отложено плащане на акциз, те също трябва да са търговци по ТЗ, но само капиталови търговски дружества с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500000 лв.

ЗАДС Акцизите като вид задължение. Правна същност facebook image
Публикувано от: Дамян

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.