Забравена парола?
Начало на реферати

За Радомир


РАДОМИР КАТО УПРАВЛЕНСКИ ЦЕНТЪР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ.

Избрани моменти, сведения и интерпретации,

поднесени от Георги Красимиров Ковачев

Първото споменаване на местното име Радомир, в запазените и въведени в научен оборот писмени извори, като областен център се свързва с едно от важните събития през 1443 г. – кръстоносния поход начело с полско – унгарския крал Владислав ІІІ Ягело и воеводата Янош Хуниади. Това сведение, обаче, обозначава само завършека на един възходящ процес, който започва към времето, когато селището възниква, а в последствие се издига и утвърждава като водещо в тукашната котловина. Косвените податки за такъв статус още от предосманския период се открояват, но рядко могат да се разтълкуват от неспециалистите. Предпоставките и основните изяви в това отношение са загатнати тук.

Още тогава, а със сигурност в 1491 г. названието на селището се явява нарицателно за прилежащата му област, вилает, състоящ се от няколко десетки села, в общи линии влизащи и в смисъла на съвременното понятие Радомирско. Тази административна единица граничела от север с подобна съвкупност – вилает/нахия Сирищник – заедно с която дълго време преди и след това влизали в границите на онова пространство, което е известно в историята като Мрака. Такъв тип припокриване на две имена за една и съща област имат сложен генезис, който може да бъде разбран само ако се разгледат комплексно всички данни за трите, особено за най-старото от тях.

Ранна история на селището Радомир.

Възстановката на този етап от миналото е неразривно свързана с въпроса за произхода на самото местно име. Възгледите по тези въпроси се колебаят между прекалено опростяване, субективизъм, мистификация и профанизация на отговорите. Противоречията в това отношение са значими, а липсата на съответната историческа информация преди средата на ХV в. създава подходящо поле за изява на всевъзможни неаргументирани мнения.

Интересът на обществото и личността към миналото винаги е предпоставял мнозина от опитите за обяснението му да имат най-често характер на митологизиране т.е. да бъдат изкривявания на дадена действителност. Това по правило подтиква историци или други ерудити да предприемат съответни действия срещу този подход и тип съзнание. Парадоксално, но и лесно проследимо е защо почти всички дееспособни историци и учени избягват да се впускат в разрешавенето на предложения проблемен кръг, основаващ се върху нездрава, опасна и неатрактивна материя.

Почти без изключение местните дейци на науката и културата по един или друг начин са ставали съпричастни към опитите да се надмогне неизвестността. Подобни ентусиасти, обаче, никога не са били подготвени за осъществяването на строг и всеобхватен преглед на информацията. По този начин всеки от тях, бидейки в плен на един безкритичен подход, допринася за усложняване на темата. Нещо повече, така още от първите десетилетия на ХХ в. подобни безпочвени изводи се вкореняват стабилно в съзнанието на тукашното общество. Причината е, че хората винаги са се блазнели и успявали да приемат за истина онези постановки, проповядващи благороден произход и славно минало, но не и такива, които вещаят посредственост.

Приказната история за връзка между българския цар Гаврил Радомир / 1014-1015 /и възникването на селището е точният пример за митологизиране и мегаломания от локално естество. И днес все още се отделя незаслужено голямо внимание на тази удобна теза, която е неизменен участник в и без това оскъдната информация за град Радомир в броящите се на пръсти професионални публикации и официални справки, особено при търсене в глобалната мрежа. Отрицателите на тази повърхностна теория някак високомерно и презрително даже не смятат за необходимо да правят изрично опровержение. Последното, именно заради много от гореизложените причини, през тези декади, досега и в бъдеще, би било безполезно във всеки случай, когато е поднесено без достатъчно доказателства и логически издържано ново обяснение за предмета на обсъждане.

За Радомир facebook image
Публикувано от: Mirela

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.