Начало на реферати

За алкохолизма


4


В по-общ смисъл под алкохолизъм се разбира прекомерната злоупотреба с алкохол, водеща до антисоциално поведение. От медицинска гледна точка алкохолизъм е злоупотреба с алкохол, с прояви на непреодолимо влечение към него; в началото повишен, а по-късно понижен толеранс към алкохола; абстинентен синдром; в крайните си фази води до морално-етична, социално-трудова и физиологична деградация на индивида.

Тъй като алкохолът оказва еуфоризиращо, релаксиращо и успокояващо действие най-предразположени към употреба на алкохол са лица с емоционална и волева лабилност, неуверени в себе си, лица с понижен, меланхоличен тон на настроението.

Редица социални фактори се оказват благоприятни за употребата на алкохол. Голяма роля тук играят самотата, неразбирането в семейството, непълноценното усещане на личността за себе си, дезадаптацията, неудовлетвореността, напрежението и стресът. Съществено значение имат и културните особености, традиции и обичаи, образованието и професията.

Не винаги злоупотребата с алкохол води до алкохолизъм, за неговата поява роля играят и генетични фактори.

А. Портанов и И. Н. Петницкая разграничават три фази на протичане на хроничният алкохолизъм:

  • В първата фаза се наблюдава психична зависимост, повишава на толеранса към алкохола, загуба на рефлекса за повръщане, загуба на спомени за някои събития по време на опиването.

  • Във втората фаза се появява физическа зависимост, наблюдава се най-висок толеранс към алкохола и алкохолна промяна на личността,

За алкохолизма facebook image
Публикувано от: Георги Христов

Подобни материалиЗа алкохолизма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.