Начало на реферати

Word. Работа с папки и файлове


Създаване и работа с папки и файлове

1.Създаване на папки-Алгоритъм на създаването-в лявата част на Windows маркираме мястото където ще създаваме папката има две възможности

.от менюFile-New-Folder

.на празно място в дясната част на Windows Explorer кликваме с десен бутон и избираме команда New-Folder пишем името на папката и потвърждаваме с Enter

2.Създаване на файлове –алгоритъм на създаванeто-в лявата част на Windiws Explorer маркираме мястото където ще се създава файла.Има две възможности

.от менюто File-New-съответстващия тип файл

.на празно място в дясната част на Windows Explorer кликваме с десен бутон и New-съответстващия тип файл,име пазширение и потвърждение с Enter

3.Oперации с папки

.copy-paste(копиране)-кликваме върху папката с десен бутон и избираме Copy след това по дървото на папките намираме желаното място кликваме върху него с десен бутон и избираме Paste

.създаване на пряк път-при създаването папката трябва задължително да се вижда в дясната част на Windows Explorer кликваме върху папката с десен бутон и команда Create Shortcut

.преименуванена папки-кликваме върху папката с десен бутон и даваме команда Rename,пишем новото име на папката и потвърждаваме с Enter

.преместване-кликваме върху папката с десен бутони избираме команда Cut,след това по дървото на папките намираме новото място на папката кликваме върху него с десен бутон и избираме Paste

.смяна иконата на папката-кликваме с десен бутон върху папката и команда Propertis (свойства)след това отиваме на табчето Customize-Change Icon

.споделяне на папки –кликваме с десен бутон на папката и избираме Sharing and Security

.изтриване-кликваме върху папката с десен бутон и избираме команда Delete

4.Работа с файлове

.копиране

.преименуване СЪЩО КАКТО ПРИ ПАПКИТЕ

.преместване

.изтриване





WORD

Word е текстообработваща програма стартира се по два начина или от иконка на Десктопа или от Start menu-Programs-MS Word

1.Основни елементи на екрана на Word

-заглавна лента-от нея получаваме информация за името на документа и програмата която е отворена

-лента на основните менюта

-лента на стандартните бързи бутони

-размерна лента

-работен лист(бялото поле)чертичката която мига(курсор)показва от къде започваме да пишем и в един конкретен момент къде точно се намираме

Word. Работа с папки и файлове facebook image
Публикувано от: Galin Stoyanov

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.