Начало на реферати

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота


Днес в понятието биоценоза обикновено се включва и условието, че тя обитава определено пространство.

Важно е да се отбележи, че биоценозата, макар да трябва да се разглежда като неотменна съставна част от екосистемата, в някои случаи включва организми, които не са постоянни обитатели на една и съща екосистема.

Например много видове птици гнездят сред храстите или по дърветата, а търсят храната си предимно в откритите пространства- ливади, поляни и т. н.

Следователно те са членове на биоценозите на две екосистеми. Или да вземем на пример много видове насекоми, чиито ларви живеят във водите на блатата , езерата или реките ( водни кончета, еднодневки, перли и др. ), а именно е сухоземна форма и обитава други екосистеми.

Изграждането на биоценозите се подчинява на определени закономерности. Това не е просто група от живи организми. Тези организми влизат в строго определени взаимоотношения помежду си. Например можем да кажем, че живото население на една зоологическа градина не е биоценоза. Освен това не могат да се смятат за биоценоза група организми, без да се вземат под внимание тесните връзки, които съществуват между тях и средата и без които биоценозата не може да съществува.

Ако трябва да бъдем точни такова единство между средата и организмите, което може да съществува самостоятелно, е само биосферата. Но тя е силно хетерогенна и за това можем да я разглеждаме като съставена от три категории групировки с относителна самостоятелност и също подчинени на определени закономерности. Това са биомите, ландшафтите и екосистемите.

Главната закономерност, която ни дава право да обособим биосферата, биомите, ландшафтите и екосистемите като основни структурни единици на живата природа на Земята, е извършващият се в тях пълен или частичен кръговрат на веществата. Необходимата енергия, за да се извършва този кръговрат, идва от вън, от Слънцето.

Материята, която извършва този кръговрат и материализира живота, е една и съща и се намира в биосферата, в биома, в екосистемата и в ландшафта.

2

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота facebook image
Публикувано от: Пламен Дамянов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.