Начало на реферати

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота
17

Пингвините се хранят с мекотели, калмари и риби. Различните видове пингвини имат малко по-различни продоволствени предпочитания, което намалява конкуренцията между видовете.

Пингвините обикновено живеят на острови и на отдалечени от континентите райони, свободни от хищници. Заради това е отпаднала необходимостта да летят за да преживеят.


Вътрешновидовата борба за съществуване

Именно на вътрешновидово ниво се реализира и междувидовата борба, и борбата с абиотичните фактори. Индивидите, принадлежащи към един вид, все пак се различават един от друга. Сред множеството индивиди от даден вид преживяват и се размножават само тези, които по-добре от събратята си противостоят на измененията на климата, спасяват се от хищниците, добиват храна, защитават се от паразити. По този начин, борбата с абиотичните фактори и междувидовата борба стават компоненти на вътрешновидовата конкуренция.

Uca tetragonon - рак-измамник

Приливно-отливната ивица на тропическите морета е населена с множество раци. Самците извършват с огромната си щипка сложни мамещи движения за да плашат конкурентите и едновременно подмамващи самките.

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота facebook image
Публикувано от: Пламен Дамянов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.