Начало на реферати

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота


Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота. Важно е обаче да се знае, че организмите на Земята съществуват не просто като някакъв самостоятелен компонент, който си взаимодейства със средата. Организмите образуват групировки, наречени биоценози.

Биоценозата за пръв път е въведено като понятие от К. Мъобиъс през 1877 г. Изследвайки един чисто практически въпрос- условията за живот и възможностите за повишаване на добива от стриди в крайбрежните води на Северно море, Мъобиус стигнал до фундаментални изводи и обобщения.

Той установил, че стридите не живеят самостоятелно и независимо, че изобилието им не зависи само от собствената им плодовитост, а те винаги се срещат на определени места , наречени стридени банки, и то в постоянно съжителство с други организми, с които влизат в определени функционални взаимоотношения. Именно тези съжителстващи организми Мъобиус нарекъл биоценоза.

Определението на Мъобиус е следното: Биоценозата това е обединение на живи организми, съответстващо по състав, брой на видове и индивиди на някакви средни условия на средата, обединение, в което организмите са свързани с взаимна зависимост и се запазват в определени места благодарение нас постоянно размножаване.

Още в първото определение на биоценозата трябва да се обърне внимание на факта, че биоценозата се опрведеля не като случайна групировка от организми, а като съвкупност от видове с определени отношения между тях.

Още К. Мъобиус на времето отбелязал, че биоценозата, т. е. съвкупността от живи същества, е в най- тясна връзка със средата, в която тя съществува. Това категорично или не са подчертавали почти всички по- късно изследователи на биоценозите. Това е основната причина. Поради която понятието биоценоза много автори наричат екосистема, т. е. единство от организми и среда. Всъщност средата, в която една биоценоза живее, се нарича биотоп.1

Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота facebook image
Публикувано от: Пламен Дамянов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.