Забравена парола?
Начало на реферати

Възстановяване и укрепване на българскaтa държава (11851207)


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКAТA ДЪРЖАВА (11851207)

УВОД. Причини за падането на България под византийска власт военно отслабване на държавата, доброволно преминаване на част от българската аристокрация под византийска власт, умелото управление на Василий II Българоубиец. Временно прекъсване на държавното съществуване на България.

¶. ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ПЕРИОДА НА ВИЗАНТИЙСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.

Промени в административното устройство на българските земи включване в темната организация (теми България, Паристрион, Сирмиум). Ликвидиране на Българската патриаршия и обособяване на автономната Охридската архиепископия с 31 епископства през 1018 г. Грамоти на Василий II за запазване на Българската църква, за правата и привилегиите на българското духовенство. Настаняване на византийска администрация и земевладелци в българските земи. Приобщаване на българската аристокрация към византийската. Разселване на българско население и войници в други части на империята. Налагане на византийската феодална система (прония, синона) в българските земи. Временно запазване на старите данъци и натуралното облагане на българските селяни.

Въстания на българи срещу Византия през ХI в. Петър Делян (1040 г.), Георги Войтех и Константин Бодин (1072 г.). Бунтове на Никулица Делфина в Лариса, на българина Нестор в Дръстър, на павликянина Лека в Средец, на Добромир в Месемврия, на павликянина Травъл във Филипопол. Гонения срещу богомилите и процесът срещу Василий Врач. Причини за неуспеха на освободителното движение на българите силата на Византия, малък обхват на въстанията, слаба организация, предателства.

Нашествия и заселване на чужди племена на Балканския полуостров печенеги, узи и кумани (ХI ХIIв.). Демографски промени след нашествията. Преминаване на Първи кръстоносен поход (1096 г.) и Втори кръстоносен поход (1147 г.) и отношенията между местното население и кръстоносците. Нападения на норманите (ХII в.).

¶I. ВЪСТАНИЕ НА АСЕНЕВЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Предпоставки и причини за избухване на въстанието. Вътрешна криза във Византия през 80-те години на ХII в. Териториални загуби в Мала Азия и европейските владения. Нападения на унгарци, сърби и нормани (11831185). Начало на династията на Ангелите. Мирен договор с Унгария, брак на Исак II Ангел и дъщерята на унгарския крал Бела III (1185 г.) и извънреден данък.

Засилване недоволството на населението в Северна България. Новите данъци. Местната българска аристокрация начело на недоволството. Среща на братята Теодор (Петър) и Асен (Белгун) с император Исак II Ангел в Кипсела.

Обявяване и ход на въстанието. Освещаване на църквата Св. Димитър Солунски и обявяване независимостта на България. Провъзгласяване на Петър за цар и презвитер Василий за архиепископ. Първи действия на българските войски в Северна България. Значение на превземането на старата столица Велики Преслав приемственост в държавната традиция.

Византийски походи срещу Асеневци в края на 1185 г. началото на 1186 г. Походът на Исак II Ангел през 1186 г. Временно отстъпление на Асеневци отвъд Дунава. Подновяване на военните действия на Петър и Асен с помощта на куманите, български нападения в Тракия, действия на Добромир Хриз в Македония. Нов поход на Исак II Ангел (есента на 1186 пролетта на 1187 г.). Обсада на Ловеч и сключване на мирен договор (според някои историци само примирие). Успешен край на въстанието, възстановена е независимостта на страната.

Войни за освобождаване на българските земи (11871197). Български пратеници в Ниш при Фридрих I Барбароса, един от ръководителите на Третия кръстоносен поход през 1189 г. Асеневци предлагат помощ срещу признаване на властта им. Асен става цар заедно с Петър.

Нов поход на Исак II Ангел през 1190 г. Неуспешна обсада на Търново и разгром на ромеите в Тревненския проход. Освободителните действия на българските войски в Тракия и Македония в периода 11901196 г. Присъединяване на нови територии към България.

Заговор в Търново и убийството на Асен през 1196 г. Неуспешен опит на Иванко да се закрепи на престола и неговото бягство във Византия. Нов заговор и убийството на Петър през 1197 г. Калоян се качва на престола през 1197 г.

I¶I. ТЕРИТОРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКО УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Възстановяване и укрепване на българскaтa държава (11851207) facebook image
Публикувано от: Парашкева Йовева

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.