Начало на реферати

Възприятие


неудовлетворение на социално-личния статус е тяхната повишена тревожност. Тя съдейства за изкривяване в по-високи размери на разстоянието между две линии.

2.6 Възприятие, наблюдение, наблюдателност

Наблюдение реализацията на този процес е подчинена на определена цел. При тази форма на възп перцепт процес става основна дейност на човека. Сборът на сведения се превръща в самостоятелен акт, което означава, че наблюдението изпъква като автономен процес, реализиращ се с определени свойства и в рамките на съответни времеви граници. То е израз на волевата активност на човека. В резултат на систематично и целенасочено осъществяване на тази форма на възп се развива качеството наблюдателност. Изразява се във възможността човек да забелязва слабо изразявани но значими външни особености и и изменения у хора, животни и тн.

2.7 Класификация на възприятията

Възп се подразделят на зрителни, слухови, обонятелни, осезателни, вкусови, както и на:

  • възприятие на форма определяне формата на предмета може да се извърши чрез зрителния анализатор

  • възп големината на предметите при тяхното въздействие (на предметите) се получава изображение върху ретината на окото.

  • Възп на движение възприемане промяната на положението на един предмет по отношение на други

  • Възп на време единствения възп процес, който се реализира без да има специален рецепторен апарат.


Възприятие facebook image
Публикувано от: Красимир Иванов

Подобни материалиВъзприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.