Забравена парола?
Начало на реферати

Възпитателното училище (ВУИ) като специфичен вид училище


ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ(ВУИ) КАТО СПЕЦИФИЧЕН ВИД УЧИЛИЩЕ:Осъществяващи се в обществото, в икономиката, в бизнес практиката динамични промени в последното десетилетие поставят нови високи изисквания към училището, което подготвя кадровия потенциал на това общество в началото на новия век. За да отговори на тези изисквания и да осигурява необходимата съвременна модерна подготовка на учениците, училището трябва умело да съчетава демократичните си традиции с постиженията в науката, техниката, технологиите, културата, с новите пазарни механизми, с иновациите в педагогиката и управленската практика. Иновациите са основа на промените, те са лостза оптимизиране и модернизиране на обучението.

Възпитателното училище (ВУИ) като специфичен вид училище, което има засилени социализиращи функции и предназначение, носи още по-висока отговорност за иновиране дейността си и живота в него, за постигане на по-добра резултатност. Учениците, постъпващи в училището, са се отклонили в една или друга степен от нормите на поведение, нарушили са законовите изисквания и макар че причините и мотивите им са различни, всички те се нуждаят от нова социална реда, от внимание и доверие, за да преодолеят отклонениата. Управлението на ВУИ има осбено важна роля да организира живота и обучението, да създава условия, връзки и взаимодействия, които да осигурят успех във възпитанието и социализацията на учениците. От него в голяма степен зависи дали в училището ще има интересни и многообразни дейности, дали учениците ще се увличат и усвоят ценности и умения, необходими за живота и реализацията им.

Възпитателното училище (ВУИ) като специфичен вид училище facebook image
Публикувано от: Aleksandar Tsankovski

Подобни материалиВъзпитателното училище (ВУИ) като специфичен вид училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.