Забравена парола?
Начало на реферати

Въведение в детската градина


доказва необходимостта от концептуален модел за предучилищна подготовка за придобиване на обща и специална готовност за училище при основополагащата роля на социално-личностната подготовка;

продължава тенденциите на развитие и приемствеността по отношение на националните програми за детска градина и началната училище;

осъществява връзка между целите, очакваните резултати и формите на организация на педагогическото взаимодействие със съдържателните ориентири по образователните направления.


1. Основополагащи принципи:


Програмата за подготвителна група е отнесена към:

  • детето-бъдещ ученик с неговите психо-физически и етно-социални особености, при отчитането на семейния му език да постъпването в подготвителната група;

  • средата, в която се осъществява подготовката му, организирана като интегриране и интелектуализиране на механизмите на научаване задължително-регламентирани и задължително-нерегламентирани моменти;

  • към съдържанието и структурата на опита му системата от представи, умения и ценности, като благоприятни възможности за обогатяването му чрез позитивни преживявания в групата от връстници (посещавали и непосещавали детска градина до подготвителна група);

  • към традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век.


Наличието на съвременна законодателна нормативна база и на евроинтеграционна стратегия в образованието осигуряват възможност за реализиране на принципите:


  • ТОЛЕРАНТНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Въведение в детската градина facebook image
Публикувано от: Станка Димитрова

Подобни материалиВъведение в детската градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.