Забравена парола?
Начало на реферати

Вътрешен банков контрол

Съдържание:


УВОД.......................................................................................................2

ГЛАВА ПЪРВА :

Същност и нормативна уредба на вътрешно банковия контрол.........................................................................................4

1. Общ и специализиран банков контрол...................4

2. Предмет , обект , цел , принципи , функции на вътрешния контрол в банките.....................................10

3. Специализирани органи за вътрешен банков контрол.............................................................................21

3.1. Организационна структура.........................21

3.2.Правомощия на органите за специализиран вътрешен финансов контрол.............................25

3.3. Задължениа на органите за вътрешнобанков контрол ...............................27

4. Годишна програма и график на вътрешния контрол в банките..........................................................29

ГЛАВА ВТОРА:

Специфини моменти в организацията и извършването на вътешнобанков контрол по отделните видове дейности.....................................................................................30

 1. Проверка на счетоводната дейност.......................31

 2. Проверка на касовата дейност...............................35

 3. Проверка на документирането на безкасовите плащания в левове...................................................37

  1. Директен превод.............................................38

  2. Незабавно инкасо...........................................38

  3. Акредитив........................................................39

 4. Особености на проверката на кредитната дейност на банките..................................................................41

 5. Проверка на валутната дейност в банката.........44

 6. Особености на проверката на дейността по влогонабиране на банката......................................47

Вътрешен банков контрол facebook image
Публикувано от: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.