Начало на реферати

Въстанието на Петър-Делян и Георги Войтех


Въстанието на Петър Делян и Георги ВойтехПрез 1040г.бил въведен паричен поземлен данък,който замествал натуралния данък.Известно е ,че периодът от 1025г. до 1081г. се характеризирал с това ,че Византия се намирала в непрекъсната вътрешно политическа криза.Освен това, Василий II понижил българската църква в ранг на архиепископия,а за пръв архиепископ бил назначен Йоан Дебърски.След смъртта му през 1037г.били назначавани само гръцки архиепископи,което засилвало негодуванието на народа.

През 1040г.в Белград избухнало въстание,водено от Петър Делян.Той се обявил за цар като твърдял ,че е син на цар Гаврил Радомир.Повел войската си на юг и превзел Ниш и Скопие.През това време в Драчката област пламнало друго въстание,там въстаниците обявили за цар един войник ,Тихомир.Когато двете войски се съединили Петър Делян произнесъл реч,в която изтъквал лошите страни на двувластието.За да се обединят двете армии,Делян е избран за единствен владетел,а Тихомир е убит с камъни.Докато в България траело двувластието,император МихаилIV събрал в Солун армия , с която потеглил срещу българите.Насреща му тръгнал цар Петър II начело на българската армия.След кратка схватка ромеите започнали да отстъпват,което прераснало в бягство.Скоро след това българската армия достигнала Солун.Ромеите,нямащи никакви сили в момента,не могли да сторят нищо и Солун бил обсаден.Тъй като той бил непревземаем цар Петър преместил армията си на лагер край Острово.Българските сили били разделени на три части.Една армия останала в района на Остро и Солун,командвана от цар ПетърII.Друга армия била изпратена към Дръч,под командването на неизвестен по име кавхан,а крепостта се предала доброволно.Третата армия под командването на опитния пълководец Антим,била изпратена към Елада.Там византийците се опитали да ги спрат,но били разбити при Тива.В южен Епир народът въстанал и като хулел ромеите се присъединил към Петър Делян,славейки го ката освободител.Успехът на въстанието се считал за сигурен и основните български войски се разположили на лагер край Острово.

Слухът за тези събития достигнал и до Армения, където стратег бил Алусиян,вторият син на Иван Владислав и брат на княз ПресиянII законният наследник на трона.Двамата братовчеди(Алусиан и Петър Делян) решили да действат заедно.Изглежда Петър Делян забравил собствените си думи,че в царуването съдружие няма.На Алусиян била поверена 40000 армия за атаката на Солун,но поради неспособността му тя се провалила и коствала 15000 жертви от българска страна.Според византийския хронист Йоан Скилица,след този неуспех двамата предводители на въстанието започват да се подозират взаимно.На един пир Алусиан издебва Петър Делян и го ослепява,след което изпратил вестоносец до Константинопол.По този пратеник ,той предложил да предаде българското царство,ако в замяна на това бъде възнаграден според заслугите си.Императорът отговорил,че може да поиска всичко и Алусиан пожелал да стане магистър за толкова бил оценил отечеството ни.

Въстанието на Петър-Делян и Георги Войтех facebook image
Публикувано от: Anna Vasileva Nikolova

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.