Забравена парола?
Начало на реферати

Въпроси_от_Електронни_таблициВъпроси от Електронни таблициСтруктура

  1. Какво е предназначението на ЕТ?

Таблично представяне на данни и извършване на различни числови пресмятания

  1. Кои са предимствата на ЕТ?

Няма ограничения за размер на листа хартия

Не се налага да извършваме изчисления ръчно или с помощта на калкулатор

Не трябва да повтаряме изчисленията, когато част от данните бъдат променени

  1. С коя програма създаваме и обработваме ЕТ?

С табличния процесор Excel на MS Office

4. Кои са основните части на табличния процесор?

Редактор – за попълване и модифициране на написаните в таблицата текстове

Изчислител – по определени правила трансформира записаното в клетките от таблицата

Интерфейс – визуализира в желания от нас вид стойността на клетките

5. Какво наричаме класьор и от какво е изграден?

Документите, с които работи Excel, се наричат класьори (Workbook) и се съхраняват във файлове с разширение XLS. Класьорите се състоят от работни листове със стандартни имена – Sheet1, Sheet2 и т.н. Чрез командите от меню Insert можем да създадем нов лист. Премахването на текущ лист на класьора става чрез команда Edit/Delete Sheet. Можем да променим името на работен лист чрез двукратно щракване в ивицата с имена на листове.

6. Кои са елементите на работния прозорец на Excel? – фигура 1 на стр. 87

  1. Кои са основните елементи на ЕТ?

Колони – до 255, означени с главни букви от латинската азбука – A, B, …, Z, AA, AB, …, AZ, BA, …, IV.

Редове – имената им са цели положителни числа и броят им не може да надвишава 16384.

Клетки – получават се при пресичане на ред с колона. Всяка клетка си има адрес, който се получава от буквата на колоната и номера на реда.

  1. Как се избира зона от клетки и какво е предназначението й?

Когато се налага към група от клетки да се приложи едно и също действие, използваме зона от клетки. Правоъгълна зона от клетки записваме, като адресите на клетките в края на един от диагоналите му разделим с двоеточие (:); като “влачим” от единия до другия край на диагонала или като натиснем клетката от единия край на диагонала и посочим клетката в другия край при натиснат клавиш Shift.

9. Как се обединяват зони от клетки?

Обединяване на зони от клетки – записът на такова обединение от зони се състои от записите на участващите в нея зони, разделени с точка и запетая, например B1:C3; B5:D6 За да го очертаем, избираме първата зона от клетки, след което една по една избираме останалите зони при натиснат клавиш Ctrl.

10. Какви са типовете на записваните данни в клетките?

Табличният процесор различава следните типове данни: текст, число, дата или час, парична сума и указание за изчислителя (формула). В зависимост от разпознатия тип данни редакторът предоставя различни улеснения, например показва как се пишат числа, дати, часове и парични суми.

11. Какви са възможностите за промяна в структурата на ЕТ?

Копиране (Copy), изрязване (Cut) и слепване (Paste) на клетки и зони от клетки.

Специално слепване на клетките (Paste Special)

Изтриване на редове и колони

Вмъкване на нови редове и колони на избрано от нас място

Изтриване (Clear contents) на съдържанието на клетки и зони от клетки, без да се премахват тези клетки

Попълване на последователни клетки в ред или колона със стойности, подчиняващи се на определени правилаВъпроси_от_Електронни_таблици facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.