Начало на реферати

Вълнуващата драма на цар Едип от едноименната драма на Софокъл


И тъй вдигни и закрепи държавата!

Думите на Едип, индиректно потвърждават, че заслужава високата оценка. Страданията на народа отекват болезнено в съзнанието на народа и стават още по- дълбоки, защото той се усеща безпомощен да открие лек за общата болка. Изпълнен с чувство за отговорност пред съдбата на града и хората, той е изпратил Креон, за да търси помощ от боговете. Пак поради това чувство, той настоява Креон да каже пред всички онова което е научил. Волята на бога, който иска отмъщение за убиеца на цар Лай не смущава владетеля. Като истински държавник, който зачита справедливостта Едип е решен: „Но аз ще го разкрия сам открай докрай!”. Изключително благородство и готовност да сподели общото чувство личат в думите му:

Ще сторя всичко, за да живеем в щастие

или ще паднем все по воля божия.

Обобщавайки пролога анализаторите твърдят, че в него Софокъл съзнателно подвежда зрителите, като посочва само положителните черти на Едип, за да се роди у тях погрешно заключение. Такова тълкуване е обидно за големия майстор, защото Едип е наистина положителен владетел. Не ни смущава у него дори това, че вижда в убийството на Лай, вътрешен заговор и изтъква личен мотив за участието си в разследването. Софокъл може и да подвежда някого, но това определено е съвременният зрител, защото побеждава тривиалното му мислене. Зрителят е видял владетеля Едип и по аналогия заключава, че той е изцяло положителна личност, но прави своето обобщение преди да познава човека едип. А това са две различни страни, единни но и противоречиви.

Вълнуващата драма на цар Едип от едноименната драма на Софокъл facebook image
Публикувано от: Свобода Петкова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.