Начало на реферати

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси


Вулканизмът от периферноокеански тип се развива в областите на подмъкване на океанските литосферни плочи главно в островните дъги и в окрайните вътрешни морета. Той се отличава с калциево-алкална (базалтова и андезитова) и толеитова магма, които в тилните зони на островните дъги се заменя с магма, богата на алуминий, а тя на свой ред – с алкална. Това зонално разположение е в зависимост от различната дълбочина на разломите, по които се извършва подмъкването на океанските литосферни плочи.

Най-интензивен е островнодъговият вулканизъм, а поясите му са най-наситени с вулкани – около 60% от младите вулкани на Земята са свързани именно с него. Островните дъги са привързани към Тихоокеанската депресия. Дори Антилската и Южноантилската дъга в Атлантическия океан имат връзка с тихоокеанската литосфира.

Вулканизмът на континенталните ръбове е привързан към младите нагънати пояси, оформени през алпийската тектогенеза. Той се характеризира с калциево-алкални андезитови лави, с разпространението предимно на кисели вулкански продукти, с образуване на калдери и на големи покрови от кисели пирокластити. Тук може да се различат два подтипа – американски и тетиски.

Американският подтип е привързан към планинските системи на Андите в Южна Америка и на Кордилерите в Централна и Северна Америка. Той е причинен от интензивното подмъкване на океанските литосферни плочи Наска и Кокос под Южноамериканската плоча.

Тетеският подтип вулканизъм е свързан с орогенните системи, които се простират от Филипините до Средиземно море.

Вулканизмът от срединноконтинентален тип е привързан към активизираните континентални платформи. Характеризира се с алкална базалтова магма. Най-общото разделение позволява да се отделят два подтипа – дорифтов и рифтов, всеки от тях съсъ свои разновидности.

Под влияние на гънкообразувателните процеси, магматизма и метаморфизма тези зони , били приди това подвижни се стабилизират и се превръщат в млади платформи, които се причленяват към старите ядра на континентите.

Става ясно, че разпределението на вулканите на Земята е сложно. То още повече се усложнява от общите движения на литосферните плочи и от диференцираните придвижвания на отделните литосферни блокове. Тези движения в едни случаи способстват, а в други пречат на развитието на вулканизма, който се развива специфично въвъ всеки конкретен район. Ето защо има все още неизвестни за вулканите факти и тяхното изучаване все още продължава и предстои.

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.