Начало на реферати

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси


Ето защо магмата започва да си проправя път през пукнатините, които присичат склоновете на конуса, излиза в неговото подножие и т.н. На мястото на проявяването й възникват странични кратери, а в тях – странични конуси от шлакова лава. Понякога техните размери са като на главния конус. При изригвания на кисела и вискозна дацитова магма от страничните кратери се “изтласкват” лавови куполи с диаметър 1-2км и височина 0,5-1км. Аналогични лавови куполи – тапи се “изтласкват” понякога и от главния кратер. Куполите, които се образуват от силно вискозна лава се наричат екструзивни.

Изригванията на много кисела и много вискозна лава се съпровожда от толкова силни взривове, че от кратера се изхвърлят огромни, силно нагорещени потоци от пирокластика и вулкански газове. Тези потоци се разпространяват с голяма скорост по ниските части на релифа и така достигат до десетки километри от мястото на изригванията. Те леко преодоляват възвишенията в релефа и се прехвърлят от една долина в друга. Такава нажежена пирокластика се спича и образува покровите на т.нар. игнимбрити. Те най-често са свързани с образуването на взривни вулкански калдери.

При изключително силни вулкански взривове се изхвърля огромен обем пирокластика и конусът на вулкана се разрушава. На негово място се появява взривна фуния или взривна калдера от типа Кракатау (по името на калдерата Кракатау в Зондския проток).

Пръстеновидното възвишение останало от конуса се нарича сома (от името на палеовулкана Сома, чието място сега е заето от Везувий). По склоновете на калдерата и по дъното й възникват взривни кратери.

Строежът на вулканите се усложнява още повече при преместванията по разлома към който те са привързани. В резултат на такова преместване израстват вулканските хребети, изградени от цяла редица конуси, калдири и лавови куполи. Още по-често възникват големи пръстеновидни вулкано-тектонски структури, в които младите вулкански конуси, лавови куполи и кратери са привързани към пръстеновидния разлом на старата калдера.

Около активните вулкани се отделят вулкански газове и водни пари. Техните струи се наричат фумароли (от италианската дума “фумаре”-пуша). В зависимост от температурата на излизащите газови струи и от състава на газовете се различават : сухи (1000-650ºС), кисели (650-400ºС) и алкални (400-200ºС) фумароли; сернисти или солфатари (300-100ºС) и въглекисели или мофети (под 100ºС).

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.