Начало на реферати

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси


Магмата, която е преходна между средната и киселата, образува интрузивни гранодиорити и ефузивни дацити.

Освен в хода на главния процес на дифиренциация базалтоватамагма се изменя и при издигането си от мантията до земната кора, където разтопява скали богати на силициев диоксид. В резултат на тяхната асимилация магмата се превръща в средна – андезитова и дори в кисела-дацитова.

В зависимост от киселинността на магмите се изменят и свойствата на образуваните от тях лави. Базалтовите магми имат висока температура (1200-1300ºС) и малка вискозност. Те лесно отделят разтворените в тях водни пари и газове, придвижват се на големи разстояния, от мястото на изригването на базалтови лави понякога се появяват фонтани с височина няколкостотин метра, без силни взривове. Пръските от течна топилка образуват своеобразни разнищени и лентовидни бомби и голямо количестводребни частици.

Магмите с разлечна кисилинност образуват вулкани с различен строеж. Течните базалтови магми формират обширни лавови покрови, потоци и плоски вулкански лавови щитове. Изригванията на базалтовите лави са привързани към пукнатини, но могат да бъдат и централни свързани с канали. Базалтовите щитове понякога имат големи размери. Диаметърът на основата им достига да 100-200км. Успоредно с опустошаването на магменото огнище, разположено под базалтовия щит, се разрушава неговият връх. Така върху щита се образува десперсионна структура, която се нарича вулканска калдера.

Калдерите могат да достигнат до 20-25км в диаметер. В склоновете на щита се образуват радиални разломи, по които се получават линейни пропадания- рифтове. От тях понякога се изхвърля магма, продукт на странични (т.нар. паразитни) кратери.

В хода на диференциацията на магмата в огнището под вулкана се увеличава киселинността и вискозността на изригваните лави.

В последствие в калдерата се оформя централен вулкански конус, изграден от слоеве базалтово – андезитова лава и пирокластити. Така се появява слоест вулкан. Колкото повече израства неговият конус, толкова по-трудно става проникването на магмата през централния канал, тъй като той се запушва със застинала лава.

Вулканите като същност на релефообразуващите процеси facebook image
Публикувано от: Стефанка Симеонова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.