Забравена парола?
Начало на реферати

Всеобщ напредък на България в началото на 20 век


ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК


1. Предпоставки за цялостно стопанско развитие.

- Заема Североизточната част на Балканския полуостров е е на трето място по територия след Турция и Румъния.

- Българите са най-многобройната етническа група. Малките етнически групи турци, гърци, арменци,евреи, цигани имат равни с българите права и право на вероизповедание и образование.

- Климатът в България е благоприятен, има изобилно водно богатство, плодородни земи и разнообразна растителност.

- Българското население и много трудолюбиво, а държавата води политика на подкрепа и насърчаване на стопанското развитие.

2. Развитие на селското стопанство.

Както и преди така и в началот на 20 век, населението в селата се препитава със селско стопански труд. Повечето български селяни са собственици на земи. Те са дребнии земевладелци-земеделци и това прави земеделска България страна на дребна собственост. До войните се забелязват редица положителни промени в развитието на българското селско стопанство:

- Обществото разбира необходимостта от разпространение на знания сред младото население и помоща на възрасното население. Затова още през 19 век стопанства край Русе и Садово са превърнати в училища. Открито е и лозарско-винарско училище в Самоков, овощарско и пчеларско училище в Кюстендил и лозарско във Видин.

- Държавната политика подкрея селското стопанство с доставка на земеделска техника, сортове семена, добри породи добитък, превоз на земеделски стоки и обучение на специалисти в чужбина.

- Държавата ограничава лихварството, от което селяните страдат много.

- През 1903г.е открита Българска земеделска банка. Тя дава възможност на селските стопани да вземат заеми срещу залог на добитък, оръдия на труда и земеделски произведения.

В резултат на всичко това селската икономика в началото на 20 век значително нараства

- изнасят се зърнени храни

- нараства производството на маслени, индустриални и фуражни растения

- увеличава се отглеждането на български рози и производство на розово масло

- макар и по-слабо нарастват овцевъдство, свиневъдство и домашни птици

3. Напредък в градското стопанство

А) създава се индустрално законодателство

Още при управлението на Стамболов българската държава изработва политика да покровителства индустриалното производство. Това е с цел да се решат два проблема :

1.да се запазят продуктите на индустриалния труд за българския пазар

2. да се подкрепи и поощри техническото подобрение и усъвършенстването на производството.

Постигането на тези цели може да стане чрез митническа политика, която да ограничи чуждата конкуренция чрез специално законодателство.

- Народното събрание приема митническа тарифа, с която увеличава митата над вносните стоки и намалява тези за български износ.

- Внасяните от чужбина машини, машинни части, суровини и материали се освобождават от мита.

Всеобщ напредък на България в началото на 20 век facebook image
Публикувано от: Стефан Владимиров

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.