Забравена парола?
Начало на реферати

Вметнати части (тест)


Тест / Вметнати части

 1. Със запетая се отделят глаголни думи и изрази, както и някои думи и изрази, с които една мисъл се противопоствя на друга: ДА КАЖЕМ, НАДЯВАМ СЕ, МИСЛЯ, РАЗБИРА СЕ, ИЗГЛЕЖДА, ТЪЙ ДА СЕ КАЖЕ, НАПРОТИВ, ОТ ЕДНА СТРАНА

 2. Не се пишат запетаи при следните въвеждащи думи и изрази: ОБАЧЕ, НАПРИМЕР, СПОРЕД МЕНЕ, ПО МОЕ МНЕНИЕ, МОЖЕ БИ, НАИСТИНА, СЛЕДОВАТЕЛНО, ВЕРОЯТНО, ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ, СЯКАШ, НАВЯРНО, ОЧЕВИДНО, ПО ТАКЪВ НАЧИН, ВСЪЩНОСТ, КАТО ЧЕ ЛИ, ЗНАЧИ

 3. Ако думи и изрази като ОБАЧЕ, СЛЕДОВАТЕЛНО, ЗНАЧИ, СЯКАШ и др. стоят в началото на просто изречение вътре в сложното изречение, пред тях се пише запетая.

 4. Задължително се отделят със запетая всички вметнати въвеждащи думи и части, които се вмъкват в речта чрез подчинителен съюз.

 5. Вметнатите думи и части могат да се отделят с тире / при вметнати части, съпроводени от по-голяма пауза поради по-силно смислово изтъкване/ или скоби /при по-силно смислово изтъкване от запетая или тире/. /при по-силно смислово изтъкване от запетая или тире/.

Със запетая се отделят глаголни думи и изрази, както и някои думи и изрази, с които една мисъл се противопоствя на друга: ДА КАЖЕМ, НАДЯВАМ СЕ, МИСЛЯ, РАЗБИРА СЕ, ИЗГЛЕЖДА, ТЪЙ ДА СЕ КАЖЕ, НАПРОТИВ, ОТ ЕДНА СТРАНА Не се пишат запетаи при следните въвеждащи думи и изрази: ОБАЧЕ, НАПРИМЕР, СПОРЕД МЕНЕ, ПО МОЕ МНЕНИЕ, МОЖЕ БИ, НАИСТИНА, СЛЕДОВАТЕЛНО, ВЕРОЯТНО, ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ, СЯКАШ, НАВЯРНО, ОЧЕВИДНО, ПО ТАКЪВ НАЧИН, ВСЪЩНОСТ, КАТО ЧЕ ЛИ, ЗНАЧИ Ако думи и изрази като ОБАЧЕ, СЛЕДОВАТЕЛНО, ЗНАЧИ, СЯКАШ и др. стоят в началото на просто изречение вътре в сложното изречение, пред тях се пише запетая. Задължително се отделят със запетая всички вметнати въвеждащи думи и части, които се вмъкват в речта чрез подчинителен съюз. Вметнатите думи и части могат да се отделят с тире / при вметнати части, съпроводени от по-голяма пауза поради по-силно смислово изтъкване/ или скоби /при по-силно смислово изтъкване от запетая или тире/. /при по-силно смислово изтъкване от запетая или тире/.

А./ Подчертайте вметнатите думи и изрази и поставете пропуснатите пунктуационни знаци:

 1. Той надявам се ще ни подкрепи

 2. Разбира се все още има недостатъци

 3. Напротив всичко това е лесно обяснимо

 4. От една страна този факт е известен на всички но от друга някои се стремят да го забравят

 5. Той може би ще реши въпроса другояче.

 6. Всъщност той беше прав.

 7. Следователно опитът е успешен.

 8. Ти значи не само ме обра но ме и излъга.

Вметнати части (тест) facebook image
Публикувано от: Стефана Иванова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.