Забравена парола?
Начало на реферати

Влияние на минералните торове и пестицидите върху околната среда
ПРОТОКОЛ № 8


На тема: Влияние на минералните торове и пестицидите върху околната среда


  1. Минерални торове – те биват изкуствени и синтетични. Синтетични се получават по химичен път на база азотни фосфатни и калиеви руди. Изкуствените се добиват от находища в природата например в Чили чистата селитра се добива от кариери. Минералните торове биват три вида азотни фосфорни и калиеви опастноста която представляват се изразява в три насоки.

а) химичните съединения с своите специфични свойства могат да доведат до следните заболявания хроничен гастрит кожни изменения токсичен отток на белите дробове и миокарда.

б) минералните торове се ползват в големи количества и при предозиране над установените количества от култивираните растения постъпват в езерата реките и язовирите.

в) съществените опасности се крият най вече от нитратните торове които с растенията попадат в човешкия организъм в най общия случаи протичат следните процеси. Нитратите се превръщат в нитрити под действието на червената флора в организма попада в кръвта те се свързват с хемоглобина и го превръщат в мед хемоглобин. Той се свързва с кислорода като се получава заболяване оксихмоглобия.

2. Пестициди използват се за борба с всякакви вредители по растенията както и реагира на растежа на дефолиантни и десианти в тази група са и средствата за дезинфекция и дератизация във ветеринарната и медицинската практика.

3. Групи пестициди:

а) според употребата им

- инсектициди – за борба с бълхи и въшки

- акарициди – кърлежи и акари

- нематоциди – борба с червеи

-фунгициди – спори и гъби

- хербициди – борба с плевели

-дефолианти и десианти – за обеззаразяване и онищожение на храсти и дървета

- авациди – за борба с вредните птици

-фумиганти – под формата на мъгла и дим действат срещу насекоми бактерии и гризачи.

б) според токсичността им:

- особено силно токсични – ПДК 50 мг/кг

-силно токсични – ПДК 50 – 200 мг/кг

-средно токсични – ПДК над 1000 мг/кг

Те са много по токсични от минералните торове и са по опасни за животните и човека това налага да се обръща внимание и точност за ползване. Симптомите са главозамайване световъртеж липса на апетит отпадналост и болки в стомаха. Тока например отравянето с хлор органични пестициди отравянето е почти веднага за разлика от фосфора при който отровите се натрупват и действат бавно.

Влияние на минералните торове и пестицидите върху околната среда facebook image
Публикувано от: Стамен Стоянов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.