Начало на реферати

Влияние на алкохола върху човешкото тяло


Държавна търговска гимназия

“Димитър Хадживасилев”


Д О К Л А Д


на тема:
Влияние на етиловия алкохол върху човешкия организъм"
Алкохолите са органични съединения, които съдържат в молекулата си хидроксилна група /-ОН/, свързана с мастен въглеводороден остатък. Според броя на хидроксилните групи в молекулата им те биват едновалентни /с една ОН група/, двувалентни и т.н.. Едновалентните алкохоли се получават при обработване на халогенопроизводни на мастните въглеводороди с водни разтвори на алкална основа, при осапунване на естери, при редукция на алдехиди, кетони и естери на органични киселини. Някои от низшите алкохоли се получават и при ферментационни методи. Използват се като изходни продукти за различни синтези, като разтворители, за гориво и т.н..

Влияние на алкохола върху човешкото тяло facebook image
Публикувано от: Георги Димитров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.