Начало на реферати

Visual C - Работа с менюта


CheckMenuItem функцията се използва, за да се махнете елементот кой во той момент въши проверка:
CheckMenuItem (hMenu, iSelection, MF_UNCHECKED);

В iSelection е определена стойност на wParam които определя новиот фонов цвят за проверен:
iSelection = wParam;
CheckMenuItem (hMenu, iSelection, MF_CHECKED);

Цвета на фона в прозореца клас се заменя с нов цвят.

Таймерът или брояча е с два варианта старт и стоп. В началото стоп опция е замъглена. Когато изберете Старт опция, MENUDEMO се опитва да започне за брои ако е успешен, изборот на Старт опцията Стоп става активна:
EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_START, MF_GRAYED);
EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_STOP, MF_ENABLED);
При получаване на
WM_COMMAND съобщение с wParam, равна на IDM_TIMER_STOP, MENUDEMO убива таймер, активира старт опция а се замагла Стоп опцията:
EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_START, MF_ENABLED);
EnableMenuItem (hMenu, IDM_TIMER_STOP, MF_GRAYED);
Невъзможно
MENUDEMO да получат WM_COMMAND съобщение с wParam, равна на IDM_TIMER_START докато таймерът работи. Също така, че е невъзможно да се получи WM_COMMAND с wParam, равна на IDM_TIMER_STOP таймер, докато не работи.

Когато MENUDEMO получи WM_COMMAND съобщение с wParam параметър, равна на IDM_APP_ABOUT или IDM_APP_HELP, тя извежда прозорец с съобщение.
Когато
MENUDEMO получи WM_COMMAND съобщение с wParam, равна на IDM_APP_EXIT, тя изпраща само по себе си WM_CLOSE съобщението. Това е едно и също послание, че DefWindowProc изпраща прозорец процедурата, когато тя получи WM_SYSCOMMAND съобщение с wParam, равна на SC_CLOSE.

7


Visual C - Работа с менюта facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.