Начало на реферати

Visual C - Работа с менюта


LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

static int mk-MK" style="margin-bottom: 0in"> DKGRAY_BRUSH, BLACK_BRUSH } ;

static int iSelection = IDM_BKGND_WHITE ;

HMENU hMenu ;

switch (message) // определи кои съобщения се приемат от прозоречната функция

{

case WM_COMMAND://съобщение за активиране на меню

hMenu = GetMenu (hwnd) ;

switch (LOWORD (wParam))

{

//падащо меню File

case IDM_FILE_NEW:

case IDM_FILE_OPEN:

case IDM_FILE_SAVE:

case IDM_FILE_SAVE_AS:

MessageBeep (0) ;

return 0 ;

case IDM_APP_EXIT://EXIT меню

SendMessage (hwnd, WM_CLOSE, 0, 0) ;//излез от програмата

return 0 ;

// падащо меню Edit

case IDM_EDIT_UNDO:

case IDM_EDIT_CUT:

case IDM_EDIT_COPY:

case IDM_EDIT_PASTE:

case IDM_EDIT_CLEAR:

MessageBeep (0) ;

return 0 ;

// падащо меню Backgraund

case IDM_BKGND_WHITE: // логички бел е цвето на позадината

case IDM_BKGND_LTGRAY:

case IDM_BKGND_GRAY:

case IDM_BKGND_DKGRAY:

case IDM_BKGND_BLACK:

//за проверка кое от меню Backgraund е маркитано и соодветно оцветено

CheckMenuItem (hMenu, iSelection, MF_UNCHECKED) ;

iSelection = LOWORD (wParam) ;

Visual C - Работа с менюта facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.