Начало на реферати

Visual C - Работа с менютаМенюта и Съобщения


Windows обикновено изпраща прозорец процедура и няколко различни съобщения, когато потребителят избира едно меню. В повечето случаи, вашата програма може да игнорирате много от тези съобщения и просто да премине към DefWindowProc.Такова съобщение е WM_INITMENU със параметри: wParam, lParam.

Стойността на wParam е дръжката на главното меню, дори и ако потребителят избира елемент от системата меню. Windows програмите обикновено го игнорират WM_INITMENU съобщението. Въпреки, че съобщението е създадена, за да даде възможност за смена на менюто за даден елемент, преди да бъде избрано.
Програма получава
WM_MENUSELECT съобщения. Тя можете да получи много WM_MENUSELECT съобщения, като потребителят го движи курсора на мишката сред елементите от менюто. Параметри: LOWORD (wParam), HIWORD (lParam), lParam.

Съобщението WM_INITMENUPOPUP е важно ако искате да разрешите или забраните позиции в изскачащото меню, преди то да бъде показана.
Най-важното меню съобщение е
WM_COMMAND. Това съобщение посочва, че потребителят е избрал едно и го включва менюто от прозореца на менютата.

В WM_SYSCOMMAND съобщение, подобно на WM_COMMAND съобщение, освен че WM_SYSCOMMAND съообщува, че потребителят е избрал едно включено меню в системото меню.


Примерна програма за демонстрация на меню


В MENUDEMO програма има пет позиции в главното меню-файлове, редактиране на фон, Таймер, както и за помощ.


#include <windows.h>//главният хедър файл

#include "resource.h"//за използване на ресурси

#define ID_TIMER 1//овозможува използване на таимер

//Прозоречната функция

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;

TCHAR szAppName[] = TEXT ("MENUDEMO") ;//име

//извикване на функция във Windows

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

PSTR szCmdLine, int iCmdShow)

{

Visual C - Работа с менюта facebook image
Публикувано от: Румен Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.