Начало на реферати

Visual basic


КОМАНДЕН БУТОН

(COMMAND BUTTON)


1.Някои свойства

а) Caption-Ако в заглавието се постави символа & пред някая буква ,тя се извежда подчертана. Бутона (обекта) се активира с Alt+ подчертаната буква

б) Cancel-True-При натискане на Esc се прекратява изпълнението на последната команда или се напуска програмата .Само един команден бутон може да се дефинира като Cancel

в) Default-True-Създава бутон по подразбиране. Бутонът се задейства при натискане на Enter

г) TabIndex-определя реда на активиране на обектите при натискане на Tab.По подразбиране този ред съвпада с реда на създаване.Tabindex=0 ни гарантира , че при стартиране на програмата точно този обект ще е активен.

д) TabStop-позволява (True) или не (False) обхождането на бутона с клавиша Tab

е) ToolTipText-въвежда се текста , който искаме да се показва при доближаване на мишката до бутона

ж)Style-0-Standart-режим на писане върху бутона

-1-Graphical-режим на изображения върху бутона

з) Picture-дава възможност за избор на картинка , която да се изобрази върху бутона .

Може да се използва само при Style-Graphical.

и) DownPicture - дава възможност за избор на картинка , която да се изобрази върху бутона,когато се натисне .Може да се използва само при Style-Graphical.

к) Enabled-False-забранява на обекта да приема събития.Заглавието става сиво

л) DisabledPicture-дава възможност за избор на икона , която се появява , когато обекта e

забранен

м) DragMode=Automatic

DragIcon- дава възможност за избор на икона , която се появява , когато обекта се влачи и

мести.

2.Обработка на група бутони(или други обекти)

а)маркиране-клик върху първия обект-Ctrl- клик върху друг обект

б)копиране

в)преместване

г)установяване на едни и същи размери-Format-Make Same Size

д)подравняване-Format-Align

3.Някои събития

а)DragDrop-влачене и пускане в рамките на обекта

Ако private sub cmd_dragdrop

Cmd.move x,y

End sub cmd следва мишката само ако местенето е в рамките на бутона.

Ако искаме да местим бутона в рамките на формата :

private sub frm_dragdrop

Cmd.move x,y

End sub

б) Key Down -настъпва когато потребителят натисне клавиш освен Enter

в) Key Up-настъпва когато потребителят освободи клавиш

г) Key Press-настъпва когато потребителят натисне или освободи клавишРАМКИ

(FRAME)

1.Същност-контроли , които се използват за групиране на други взаимосвързани обекти във формата

2.Някои свойства

а) Name – името , с което участва в кода;използва се префикса fra

б)Caption-заглавие –текста , който се изписва в горния ляв ъгъл;може да показва на какъв

Visual basic facebook image
Публикувано от: Стою Димов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.