Забравена парола?
Начало на реферати

ВИНПРОМ ГЪМЗА - ЕООДЛозаро-винарската кооперация "Гъмза", която е основа на бъдещото предприятие "ВИНПРОМ" - Бургас е образувана през 1924г. и регистрирана пред Бургаски Окръжен съд с определение © 891/1924г. и обнародвано в държавен вестник брой 118/1924г. с цел да се организират средните и слаби лозари, които не разполагат с винарски инвентар за преработка на гроздето във вино.


1.- Основен предмет на дейност.

Фирма Винпром "Гъмза" - ЕООД е разположена на територията на Бургаска област и изкупува и преработва гроздова суровина и плодове от Поморийска и Несебърска селищни системи.

С наличните производствени мощности и капаци-тет годишно могат да се преработват от 35-40 хил. тона грозде, да се произвежда винен дестилат 2.5-3 милиона литра, над 2 милиона литра гроздова ракия. Бутилира се коняк над 25 млн. бутилки. Вина 5-10 млн. бутилки.

2.- Основен пазар, клиенти.

Основна част от своята продукция - 75% фирмата реализира на външния пазар.

След периода на икономическата стагнация (1991г.) се поставя началото на нов пробив на този пазар.

На този етап клиенти на "Черноморско злато" ЕООД са предимно чуждестранни фирми и търговци ка-то: "Арлекин" - Москва, "Бакс" - Уфа, "Давид" - Дания, "Скар" - Канада, "B & D" - Англия, "Крес" - Полша и други.

Установени са трайни контакти със следните бъл-гарски фирми: "Сани Лимитед" - Варна , "Винимпекс" - Со-фия, "Лотос" - Провадия, "Старт-90" - София, ЕТ "Тертер"

- Хасково, "Ронимекс" - Пловдив, "Кора" - Велико Търново, "Булгаровин" - София, "Арексим" - София, "Сомекс" - София, "Лори" - Варна.

Големият интерес на клиентите към предлаганата продукция се дължи на високото качество, приемливите цени, разнообразния асортимент и коректните отношения.


3.- Философия, делово кредо.

bПродуктите на "Гъмза" - българска традиция с Европейско качествоb

Това е мотото на "Гъмза" - ЕООД, което е водещо за фирмата, вдъхновява и обединява усилията на колектива към реализиране мисията на орга-низацията.

Като свое делово кредо дружеството е заложило удовлетворяването на потребителските вкусове и пот-ребности, с производството на висококачествени марко-ви вина и високоалкохолни напитки, което е гаранция за неговия просперитет.

Философия на фирмата, на която се гради нейния успех е:

ВИНПРОМ ГЪМЗА - ЕООД facebook image
Публикувано от: Ivan Lyubomirov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.