Начало на реферати

Видове телесложение


ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ


Интересно ли Ви е какви типове тяло съществуват? Влияе ли телесната форма върху темперамента на човека? Как е открита системата за оценка на телесните типове? Каква е връзката между психологията и физиологията според теорията за соматотипа? И още...

Какво е телесен тип (соматотип)?
Това е класификация по фактори, определящи структурата на тялото.

Кои фактори определят телесния тип?
Мастна тъкан (храносмилателна), мускулна тъкан, дължина на линейните кости спрямо торса (подсказваща за линейността на нервната система). 

За какво служи телесният тип?
В началото телеснят тип е в услуга на поведенческата психология. Всичко започнало в началото на 1940 г. в град Иейл в САЩ, когато американският психолог Уилиям Шелдън формулирал своята теория за свързаността на телесната физиология с човешкия темперамент. Той провеждал изследвания с над четири хиляди млади мъже, като ги снимал голи и им съставял психологически портрет. Основа в изследванията на Шелдън били съждения, изхождащи от някои базови теории в нацистката псевдонаука евгеника, имаща за цел постигане на чиста нация чрез премахване на индивиди, застрашени от генетични дефекти и такива с нечиста раса. Целта а Шелдън обаче била изключително научна и по-скоро свързана с криминалистиката. 

Веднага след края на Втората световна война, изследванията на Шелдън биват отхвърлени от американското общество и правителството на САЩ по това време като анти-хуманни и антидемократични. Документалният снимков архив бива унищожен.

Интересното в цялата история, което свързва въпросния психолог с физиологията е базовото разделяне на човешкия физиотип според три крайни соматотипа (телесни типа):

  • ендоморф- дебел с едри кости (типичен пауърлифтер)

  • мезоморф - мускулест и набит с широки рамене и тясна талия (типичен гимнастик)

  • ектоморф - слаб и издължен (типичен баскетболист)

Друг учен, Р.У. Парнел, по същото време и в кореспонденция с Шелдън разглеждал всяко тяло като сбор от мускулеста, мастна и линейна компонента. Той използвал различна схема, която включвала тегло и възраст.

Учените, обединили идеите на Парнел и Шелдън, били Барбара Хийт и Е.Л.Картър младши. Те прибавили тридименционна схема (ендо:мезо:екто схема) със седем степени, като всяка компонента се намирала между 1 и 7. Така слабият мускулно и нисичък дебелак (краен ендоморф) се оказал "7-1-1", мускулестият нисичък херкулес (краен мезоморф) бил "1-7-1", а слабият и много висок мъж (краен ектоморф) - "1-1-7

Видове телесложение facebook image
Публикувано от: Веселин Светославов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.