Начало на реферати

Видове предприятия


Видове предприятия
1)Признаци за класификация

В икономическата теория и стопанска практика се правят различни класификации на предприятията.По определени критерии и приззнаци , по съществените от тяь са свързани с участниците , формата на собственост , отрасъл ,размер на предприятието и начина на управление.


*В зависимост от участниците

- чуждестранни - с чужди инвестиции

- национални -само българи

- смесени

*В зависимост от формата на собственост

- държавни

- частни

- кооперативни

- общински

*Според отрасъла

- промишлени

- селскостопански

- строителни

- транспортни

- търговски

- от сферата на услугите

*Според размера

- големи

- средни

- малки

- микро

*Според отговорностите на съдружниците

- с неограничена

- с ограничена

*Съгласно търговския закон

- СД

- КД

- ООД

- АД

- командитно -с акции

2) СД - обеазува се от две или повече лица за извършване на търговски сделки под обща фирма.Обикновено в него съдружници са членове на семейството, по този начин

се получава разделение на труда от готовностите ,риска между повече ,но съвсем близки участници в управлението.


* Характеристика на СД - Търговско дружество с отговорностите на юридическото лице - персонално дружество.Основава се от две или повече лица , коитоучастват със своя труд и отговарят с личното си имущество.Характерно за СД е договорното дружество , създава се и функционира възоснова на учредителен договор, с натурална заверка.Всеки съдружник има право да участва в управлението и дейността на СД.Всеки съдружник има право на глас , на част от печалбата ,всеки съдружник представлява дружеството,

*Отговорности на съдружника- отговорността е сулидарна и неограничена.Всеки съдружник отговаря за целият размер на задължението на СД сулидарно.

*Прекратяване дейността на СД - при изтичане на срока и при изпадане във фалит

Видове предприятия facebook image
Публикувано от: Ганка Колева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.