Забравена парола?
Начало на реферати

Видове компютри. Компютърни мрежи


Видове компютри. Компютърни мрежи.


1. Видове мрежи и отворена системна архитектура

Целта на настоящият материал е да ви запознае с най-разпространените локални и глобални мрежови топологии. Ще бъде засегнат Open System Interconnect (OSI отворена система за интеграция) модела и неговите приложения в мрежовия дизайн. Ще бъдат засегнати следните теми:

  • Локални мрежи (LAN)

  • Глобални мрежи (WAN)

  • Нуждата от отворени системи

  • Относителния OSI модел


1.1. Видове мрежи

Преди да разгледаме приложението на TCP/IP във мрежова среда, трябва да се запознаете с най-разпространените видове мрежови топологии. Разбирането на движението на информацията в специфичните LAN и WAN среди ще Ви помогне да определите коя топология е най-подходяща за вашата организация..


1.1.2. Локални мрежи LAN (Local Area Network)

Локалните мрежи (LAN) са най-разпространените мрежи в малки офиси, техните характеристики са следните:

  • Мрежата действа в ограничена площ. Това може да е етаж от сграда или цялата сграда.

  • Устройствата в LAN са свързани с мрежови връзки с висока пропускателна способност, най-често Ethernet (може да бъде Token ring).

  • Услугите на локалната мрежа са достъпни 24часа, седем дни в седмицата.


На базата на мрежовите ОС, могат да бъдат дефинирани два основни вида локални мрежи.

  • с равноправен достъп

  • сървър базирани


Мрежите с равноправен достъп (peer to peer) не използват централизирани сървъри в мрежата. Всеки компютър функционира и като клиент и като сървър. Потребителя на даденият компютър определя информацията, която да бъде достъпна за другите потребители в мрежата. Тези мрежи нямат централизиран модел на управление и се прилагат обикновено в организации с до десет компютъра.


Сървър базираните локални мрежи имат най-малко един компютър (обикновено със специализиран хардуер), който изпълнява ролята на сървър.

Видове компютри. Компютърни мрежи facebook image
Публикувано от: Милчо Василев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.