Начало на реферати

Видове динозаври


* T. elatus - Марш, 1891 (=T. horridus)

* T. flabellatus - Марш, 1889 (=T. horridus)

* T. hatcheri - Лул, 1907 (=Diceratops hatcheri)

* T. mortuarius - Коуп, 1874 (оригинално Polyonax; =Polyonax mortuarius)

* T. obtusus - Марш, 1898 (=T. horridus)

* T. serratus - Марш, 1890 (=T. horridus)

* T. sylvestris Коуп, 1872 (оригинално Agathaumas; =Agathaumas sylvestris)


Палеобиология


Трицератопсът често бива описван като стадно животно, но всъщност липсват доказателства, че е водел стаден живот. За разлика от други тревопасни динозаври, някои от които са известни предимно от места, съдържащи останки на десетки или стотици индивиди, всички открити досега останки на трицератопси са намирани поотделно.

Хранене


Храната на трицератопса се е състояла предимно от растения. Муцуната му е представлявала остър клюн, който би му позволил да чупи и яде дори много здрави растения. Клюнът би могъл да се използва и при самозащита, както го е правел примитивният рогат динозавър протоцератопс. Зад човката си трицератопсът е имал редица зъби. Зъбите на трицератопса са сред най-често намираните в Северна Америка фосилни находки от късния креден период, преди около 65 милиона години, което предполага, че той вероятно е бил доминиращият тревопасен вид по това време.

Походка

Видове динозаври facebook image
Публикувано от: Ангел Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.