Начало на реферати

Видове динозаври


Видове динозаври

Брахиозавърът (от гръцки брахион, βραχιων, "ръка" и заврос, σαυρος, "гущер") е динозавър от род Sauropoda, живял в периода на късната юра.


Бива наречен така, тъй като предните му крайници са по-дълги от задните.


Брахиозавърът е едно от най-големите животни, някога живели на земята и един от най-известните и разпознаваеми сред всички видове динозаври. Дълги години е считан за най-голямо познато на науката животно, преди да бъдат открити множество останки от гигантски титанозаври (например Argentinosaurus), които надминават брахиозаврите по размери. Наскоро е открит и още един вид динозавър Sauroposeidon, за който въз основата на открития непълен фосилен материал също се съди, че може би тежи повече от брахиозавъра.


По скелетните възстановки от останки на брахиозаври може да се съди, че средната им дължина е 25 метра, като вероятно главата може да бъде на височина около 13 метра над земята. Откъслечният материал от по-големи екземпляри показва, че тези оценки могат да бъдат завишени с около 15%. В този материал се включва един изолиран екземпляр на фибула (малък пищял) HMN XV2 с дължина 1340 см и останките от брахиозавроподобния Scapulocoracoid, отнасян към Ultrasauros.

Видове динозаври facebook image
Публикувано от: Ангел Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.