Забравена парола?
Начало на реферати

ВЕРИЖНО ПРАВИЛО И ПРОЦЕНТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ


3. При дадени процентна стойност и сума да се търси процентната такса.

В зависимост от това дали се работи с основна, увеличена или намалена сума процентите се класифицират като проценти от 100, проценти над 100 и проценти под 100.

Процентите от 100 са тези, при които се работи с основната сума. Нека разгледаме следния пример. Себестойността на произведената готова продукция е в размер на 4285 лв. (С). Предприятието желае да реализира печалба при продажбата й в размер на 12 % (р). Следва да се определи колко е размерът на печалбата.

В случая себестойността на продукцията се явява основна сума (С). Нормата на печалбата от 12 % представлява процентната такса (р).Следва да се определи процентната стойност (Р). Това може да стане по няколко начина: чрез прилагане на просто тройно правило, (чрез пропорция), чрез прилагане на верижно правило, чрез привеждане към единица и др. Прилагайки простото тройно правило установяваме, че

На С единици отговарят Р единици

На 100 единици отговарят р единици.

Следователно , откъдето следва, че . Замествайки в така изведената формула получаваме печалбата на предприятието лв.

Останалите величини се намират както следва

Основната сума (С) = ,

Процентната такса (р)=


Когато при процентните изчисления се работи увеличена сума (основна сума =процентна стойност) казваме, че имаме проценти над 100. Например Продажната цена на стоката А е 12 600 лв., в която е калкулирана печалба в размер на 20 %. Следва да се определи какъв е размерът н печалбата.

В случая продажната стойност - 12 600 лв., представлява основна сума, увеличена с процентната такса (С1). За да се определи колко е абсолютната сума на печалбата, включена в продажната цена следва да определим процентната стойност (Р). Това може да стане по няколко начина, както и при процентите от 100. Разсъждавайки по аналогичен начин установяваме зависимостта

ВЕРИЖНО  ПРАВИЛО  И ПРОЦЕНТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ facebook image
Публикувано от: Маргарита Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.