Забравена парола?
Начало на реферати

Вербална и невербална комуникация, комуниктивен процес


Резюме - При резюмето трябва да се направи извод от чутото и казаното; да се обобщят най- важните факти и мнения. За това трябва да се преразкажат основните мисли и да се опишат чувствата на събеседника.

И накрая към техниките на активното слушане е придаването на значение - тогава задачата на изказването е да се покаже значимостта на събеседника, на неговото изказване, на неговата личност. За това е необходимо да се потвърди значимостта на проблемите и преживяванията на събеседника; да се изрази разбиране на неговите усилия и мотиви.

Друг важен елемент на комуникативните умения е даването на обратна връзка - доброто отношение и напътствия в позитивна насока могат да мотивират служителите и те да се мобилизират и да работят по-добре.

В акта на общуване думите не винаги са най-важните, те се анализират по-лесно от жестовете които могат да носят неясни послания. Много научни изследвания показват, че в ежедневната комуникация 7 % от съобщението се възприема от думите, 38 % от интонацията и модулацията на гласа и 53 % от изражението на лицето, жестовете и позите.


Невербална комуникация

Езикът на жестовете, на мимиката и на телодвижението се нарича невербално, неречево общуване. Всички невербални средства за комуникация са знаци, носещи определена информация. Ерик Берн, изследовател на особеностите на човешкото общуване ги нарича тениски с надписи, които ние всички носим, само че не всички можем да четем тези понякога едва забележими надписи. А, това е особено важно доколкото междуличностните комуникации се осъществяват главно чрез невербални средства.

Най-разпространена за по прецизно описание на елементите от невербалните комуникации е квалификацията на Шефлън и Дункън, които използват термина модалност за обозначаване на различните изследователски аспекти, свързани с езика на тялото:

- Пространствена модалност /проксемика/ - комуникация чрез дистанция, територия и пространство, лично поле;

- Двигателна модалност /кинесика/ - комуникация чрез мимика и пантомимика;

- Параезикова модалност /параезик/ - комуникация чрез интонация, тембър и сила на гласа;

- Тактилна модалност - комуникация чрез допир;

- Обонятелна модалност - комуникация чрез мирис;

- Цивилизационна или изкуствена модалност - комуникация чрез дрехи, накити и лични аксесоари;

Много често в обикновения живот, а и в професионална сфера това, което не може да се постигне чрез думи, става възможно чрез жестове, погледи, усмивки, мимики, пози на тялото или с други думи с помощта на невербалната комуникация.

За да се изследва надеждно езика на тялото трябва да се изучи съвкупността от телесните движения - от най-тенденциозните до напълно безсъзнателните; от онези които се прилагат само в една култура до тези които преминават през всички културни препятствия. Невербалната комуникация е могъщо средство за разбиране между хората, защото е и резултат от кръстоската между културата и цивилизацията, природата и обществото. Човек изпращайки безмълвните сигнали към другите, действа и като природно и като социално същество: от една страна спонтанно, естествено и първично, а от друга - премислено, интелигентно и целесъобразно.

Преобладаваща част от учените са на мнение, че канала за вербална комуникация се прилага главно за предаване на информация, докато канала за невербална комуникация служи като особен вид договаряне на междуличностното поведение, а има и случаи когато се използва като заместител за гласови послания.

Феноменологията на езика на тялото, както и различните невербални практики, показват необикновено влияние на телесните символи и знаци в комуникационния процес. Мълчаливия език обаче не може и не бива да се тълкува еднолинейно, защото в различните култури, раси и етноси едни и същи телесни сигнали означават често пъти различни неща.

Невербалната комуникация ни подсказва онези неща, които обикновено вербалният контакт заличава или прикрива. И информацията, която получаваме по този безмълвен начин е винаги сигурна, защото се основава на компоненти, които човек трудно би могъл да преиначи. В основата на нашите рефлекси, на всички машинални и неволеви движения, които правим с ръце, глава, тяло, голямо участие има подсъзнанието ни. Затова

Вербална и невербална комуникация, комуниктивен процес facebook image
Публикувано от: VELICHKA IVANOVA PENCHEVA

Подобни материалиВербална и невербална комуникация, комуниктивен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.