Начало на реферати

Увод във функционалното програмиране


Дефиницията на специалната форма unless може да бъде конструирана по следния начин:

(macro unless

(lambda (expr) `(if (not ,(cadr expr)) ,(caddr expr) #f)))

В заключение ще отбележим, че специалната форма macro действа по дискутирания досега начин не във всички реализации на езика Scheme. В повечето среди за програмиране на Scheme обаче се поддържат средства, подобни на разгледаните, които позволяват да се конструират нови специални форми с помощта на правила за преобразуване.
Увод във функционалното програмиране facebook image
Публикувано от: Радослав Макавеев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.