Начало на реферати

Успешният урок


Кои са според вас основните характеристики на успешния урок?

Успешният урок включва предаване на състояние на майсторство, събужда любопитството и интереса към темата, общува през всички сетива, дейностите се сменят на всеки 3-5 минути, всички са ангажирани с роли, има ритъм, нивидима структура, извличане на взаимовръзки , причини и следствия, много красиви нагледи, полза за детето в реалният му живот, ведрост и любов във въздуха. При него фокусът е в целта, която трябва да се постигне в края на годината и спокойно се правят леки девиации в зависимост от динамиката на групата и интереса на децата. Децата нямат оценки, а се отчитат и подчертават положителните им резултати. Децата избират, модулите, които да посещават според качествата на учителите и интересите си (при задължителни, математика и български език).

След прочитането на “СЪВРЕМЕННИЯТ УРОК”

Кои са според вас основните характеристики на успешния урок?

Успешният урок може да се реализира ако е целеположен, проведен в съобразен с децата формат и стил, ако е планиран и конструиран осъзнато.

 1. Цел на урока – насочен към личността на детето

  1. Баланс и центриране на детето

  2. Преодоляване на предметоцентризма. Работа по проекти обединяващи различни дисциплини, като например „Миграции”, „Даване и получаване”...

  3. Използване на метакогнитивни и творчески подходи

  4. Използване здравословно близката до детето IT технология

 2. Стил на провеждане на урока

  1. На естествен, разбираем език се говори с кратки и ясни изречения в целта. (без лирически отклонения несвързани с темата)

  2. На разбираем език са учебниците и нагледите. Те са ползваеми.

  3. На разбираем език се задават въпросите и се дават домашните.

  4. Тонът е ведър, доброжелателен и енергичен.

  5. Целта е детето да разбере и да се изяви.

  6. Добър пример са учебниците на Харвард. Дори учебника по Cost accounting (много специфично и тежко като материя счетоводство) е лек за четене!!! Материята вътре е изключително сложна, до степен да липсва като дисциплина в УНСС, и е обяснена с толкова много примери, задачи, графики, линкове към филмчета в интернет, реални разговори от бизнеса, че е приятно да се чете.(Студентите също са деца и ако в съдържанието на учебника е поставено детето в центъра на образователната система и е описано клиентски ориентирано поведение на учителите, а учебниците са на нечитаем, архаичен и академичен стил, се получава конфликт между форма и съдържание, между реални действия и поучения.)

Успешният урок facebook image
Публикувано от: Марияна Стоянова

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.