Забравена парола?
Начало на реферати

Условен оператор


УПРАЖНЕНИЕ № 3


УСЛОВЕН ОПЕРАТОР


  1. Булеви изрази

  1. Аритметични отношения

Стойностите на два аритметични израза могат да бъдат сравнявани, като се проверява дали те са равни, различни, дали едната е по- малка или по- голяма от другата и т.н. За да бъдат сравнявани, аритметичните изрази се свързват с операциите за сравнение (=, <>, <, >, <=, >=). Така получените изрази се наричат аритметични отношения.

Синтактични диаграми

аритметично отношение

аритметичен израз

операция за сравнение


Пример

a/b=c/d; a+b<>0; a<10; b>=5;

Всяко аритметично отношение съдържа два аритметични израза, свързани с операция за сравнение. За да се намери дали аритметичното отношение е истина или не, първо се намират стойностите на включените в него два аритметични израза, след което тези стойности се сравняват с операцията за сравнение.

Условен оператор facebook image
Публикувано от: Мирослав Красимиров

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.