Начало на реферати

Урбанизацията


Световната здравна организация очевидно прилага друга методика на изследване, защото се изчислява, че към 1990 г. близо 600 милиона души, или 42 % от градското население, живеят „опасно за здравето си“, а оттогава броят на тези хора непрекъснато нараства.

Прогнозите за 2025 г. са, че мнозинството от градското население в света ще попаднат сред бедната част от хората на Земята. Това води до сериозни рискове за сигурността. Като пример може да се посочи дори най-високоразвитата държава – САЩ, където престъпленията и убийствата са типично градско явление. Само през 1997 г. 96% от тежките криминални престъпления в страната – убийства, насилия, грабежи, са се случили в градовете. Почти навсякъде по света опасността да станеш жертва на насилие в града е 3 пъти по-голяма, отколкото на село.

Каквито и статистически данни да бъдат представяни, всички източници на сведения са категорични, че в близкото бъдеще именно градовете на слаборазвитите страни ще бъдат основният източник за прираста на човешката популация. Успоредно с това ще нараства и броят на бедните жители на планетата. Що се отнася до проблемите на сигурността, всички са категорични, че тя ще зависи от доброто управление, от промяна в политиката и нейното насочване към проблемите на хората. Само при ускореното икономическо развитие на изоставащите зони на света, с развитието на здравеопазването, образованието, инфраструктурата, осигуряването на работни места, жилищното строителство са възможни сигурността и устойчивото развитие на човечеството.Урбанизацията facebook image
Публикувано от: Минка Гочева

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.