Начало на реферати

Урбанизацията


Практиката показва, че градският живот е причина за ограничаване на естественото възпроизводство, защото жените в града раждат по-малко деца от тези, които живеят в малките селища. Женското население от градовете също има нужда от добра кариера и социална реализация, поради което все по-често се отлага раждането на повече деца.

Дебатите се водят предимно за това, могат ли слаборазвитите страни и техните все по-разрастващи се градове да понесат товара на бързо увеличаващото се население. Тези разисквания са част от спора за предела на нарастване на човешката популация от гледна точна на капацитета на планетата да осигури нормалното съществуване на тази огромна човешка маса.

Едни от учените са оптимисти и споделят идеите, че доброто управление може да предотврати евентуални заплахи и посочват редица съществуващи положителни примери. Като цяло преобладават негативните мнения и опасенията. Здравните експерти например са категорични, че лавинообразното нарастване на броя на жителите на градовете и на плътността на населението могат рязко да повишат нивото на заболеваемост и смъртност.

Природозащитниците от своя страна твърдят, че неконтролируемото нарастване на градовете води до изчерпването на невъзобновимите природни ресурси, ускорява замърсяването на околната среда и климатичните изменения.

Срещат се и твърдения, според които много от големите градове в страните от глобалния Юг са разположени на опасни или неподходящи за целта места. Това ги прави силно уязвими от различни природни бедствия и катастрофи като земетресения, наводнения или разрушителни бури.

Икономистите са склонни да приемат, че растящата урбанизация ще доведе до: покачване на безработицата, спадане на доходите на населението, сериозна жилищна криза и обективни възможности за сегрегация и гетоизация на огромни части от живеещото в нищета население на слаборазвитите страни.

Успешното управление на градовете, включващо осигуряване на питейна вода, електроснабдяване, здравеопазване, околна среда, политическа стабилност и сигурност ще зависи до голяма степен от този въпрос.

Особено чувствителни към темата за урбанизацията в слаборазвитите региони са представителите на политическите науки и държавниците. Не без основание те изказват опасения, че с увеличаването на градското население ще се увеличат бедността и неравенството, недоволството и протестите на гражданите. Всичко това, естествено, допълнително ще усложни живота и неминуемо ще отслаби и без това слабите държави. Възможни са терористични актове, граждански вълнения, бунтове и ескалация на радикалния религиозен фундаментализъм.

Градската бедност е един от най-критичните проблеми. Това е труден за определяне въпрос, защото критериите за бедност и богатство за различните региони практически са различни. За високоразвитите страни проблеми като използването на канализация, питейна вода, здравни услуги са недостатъчни, то за слаборазвитите региони тези критерии са от жизнена важност. Дори по най-консервативните критерии градската бедност непрекъснато расте. По оценка на Световната банка за възстановяване и развитие през 1985 г. 330 милиона градски жители имат годишен доход до 370 щатски долара. През 1994 г. те са 450 милиона, или близо една четвърт от населението на слаборазвитите страни. По данни на ООН през 1996 г. за близо 28 % от населението на Третия свят важат критериите за бедност. От тях само 41 % живеят в Африка и главно в района, южно от Сахара.

Урбанизацията facebook image
Публикувано от: Минка Гочева

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.