Начало на реферати

Урбанизацията


Подобно преместване обаче могат да си позволят предимно богатите и част от среднозаможните градски обитатели. Това създава условия за разширяване на социалното неравенство и концентриране на хора с ниски доходи и нисък социален статут, до превръщането в гета на отделни градски части. В същото време нараства броят на бездомниците, особено сред имигрантското население. Разселването на месните заможни хора, както и ускорената имиграция на хора от други райони на света, стават причина за промяната на етническия профил на жителите на големите градове в САЩ и Западна Европа. Подобно явление често води до нарастване на етническото напрежение, до нетърпимост към различните национални малцинства, до ксенофобия и дори до насилствени сблъсъци между придошлите чужденци и местното население.

Друга важна страна от процеса на урбанизация е обстоятелството, че населението в света все повече се концентрира в най-големите градове. (Приложение 5)

През 2015 г. броят на градовете, чието население надхвърля един милион, ще нарасне от 195 града, колкото са през 1975 г., до 564. Това ще става главно в Азия и Африка, където през 2000 г. милионните градове са вече 293. За същия период увеличението на броя на милионните градове в глобалния Север ще бъде незначително – от 114 в началото на новия век ще достигне до 138 през 2015 г. Тези данни красноречиво свидетелстват, че успоредно с общия процес на погражданяване на населението в световен мащаб с ускорени темпове нараства и броят на хората, обитаващи големите градове.

Особеност на процесите на урбанизация е и сравнително бързото нарастване на мегаполисите. С особена сила това важи за големите транспортни средища и особено за онези, които са разположени в удобните морски пристанища, край важните сухопътните геополитически точки и центрове на въздушния трафик. Например очаква се Лагос, столицата на Нигерия, в следващото десетилетие да достигне 10 милиона жители. Дака, столицата на Бангладеш, вероятно ще се доближи до тези стойности. Ще расте и броят на мегаполисите с над 40-милионно население и висока централизация на управлението. Това създава нова форма на градско устройство и организация, много различна от известните досега модели на градски живот, които ще доведат до нови предизвикателства пред сигурността и бъдещето на огромни маси хора.

Когато се разискват проблемите на съвременната урбанизация, специалистите са склонни да очертават всевъзможни апокалиптични картини на заплахи и предизвикателства. С адмирации се приема тезата, че урбанизацията има много „положителен“ ефект върху ръста на човешкото възпроизводство, защото опитът на държавите, където демографският преход е завършил показва, че успоредно с увеличаването на градското население раждаемостта чувствително спада. Дори и сега нивото на възпроизводство на градското население в слаборазвитите страни е значително по-ниско от това на селското население в тези страни. Това е напълно естествено, като се знае, че здравното осигуряване, медицинската култура, социалните норми, начинът на живот и грижите за отглеждане и образование на децата са различни в градовете и в селата. Вярно е, че урбанизацията може да повиши равнището на живота на хората, защото като правило по-високите доходи, по-престижните професии, по-големите удобства, образователните центрове се съсредоточават именно в големите градове.

Урбанизацията facebook image
Публикувано от: Минка Гочева

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.