Забравена парола?
Начало на реферати

Управление на разходите


промени в гледните точки. Всяко предприятие трябва да бъде сигурно, че неговият среден конкурент утре ще бъде по-умен от днес. Решаваща роля за получаване и запазване на конкурентните предимства има постоянният анализ на разходите на конкурентите.


Оперативно управление на разходите


Същност на управлението на себестойността. Цели и задачи:

  1. Позволява опрделелянето на всички разходи, необходими за изчислението на себестойността, както и за изчисляване на себестойността за определен период или за 1ца продукция. Себестойността на 1ца продукция се използва за опрдеделянето на долната граница на цената в дългосрочен аспект.

  2. Определянето на себестойността представлява основа за определянето на цените - целеви цени и офертни. Пресмятането на себестойността позволява изчисляването на абсолютния и относителен принос сътветно за отделни периоди и за отделни продукти.

  3. Приносът представлява разликата между продажната цена и промениливите разходи. Той се използва за вземането на краткосрочни решения и за определяне на долната граница на цената в краткосрочен аспект.

  4. Позволява контрол на ефективността и рентабилността на организацията. Едно предприятие е ефективно, когато печели пари, а е рентабилно, когато възвращаемостта на инвестирания капитал е над определена стойност. Това показва, че инвестицията, която е направил предприемача си струва.

  1. Подпомага счетоводството.

  2. Предоставя необходимата информация за вземането на управленски решения.

Управлениято на разходите представлява предмет на вътрешната отчетност (счетоводство). Предмет на финансовото счетоводство е да отрази интересите на външни фактори като финансовите органи, инвеститорите на капитал и понякога и служителите в организацията. Данните за управлението за разходите частично съвпадат с данните, които се използват във финансовото счетоведство. Финансовото счетоводство се основава на законовите разпоредби. Докато управлението на разходите има за цел да адаптира за цел пазарните дадености. По този начин, то представлява инструмент за

Управление на разходите facebook image
Публикувано от: Светлин Петров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.