Забравена парола?
Начало на реферати

Управление на обхвата на проекта


Управление на обхвата на проекта


Това е процес, който включва всички дейности, осигуряващи че проектът включва всичката изисквана работа и само изискваната работа за успешно завършване на проекта. Два аспекта:

 • обхват на продукта определя функциите и свойствата на самата система

 • обхват на проекта работата която трябва да се извърши за създаване на самата система с определените функции и свойства


Система

Работа, която трябва да се свърши

 1. Списък предлагани специалности

 2. Търсене

 3. Данни за кандидат-студента

 4. Разпределение по зали

 5. Проверка на работите

 6. Оценка

 7. Класиране

Анализ

 1. Проектиране, Програмиране,

Тестване

 1. Тестване

 2. Внедряване


I. Процеси, които се включват в управлението на обхвата на проекта

1. Иницииране /стартиране/ на проекта процес на формално определяне, че съществува нов проект или че даден проект навлиза в следващата си фаза.

На входа на този етап трябва да се вземат под внимание: изискванията на пазара, бизнес нужда, изисквания на клиентите, технологични новости, нормативни изисквания, изисквания към продукта, стратегия на фирмата, историческа информация, критерии за избор на проект.

- математически модели за избор

- метод на експертната оценка

На изхода имаме:

1) карта на проекта /документ който формално задава съществуването на проекта и трябва да съдържа бизнес нуждите, които удовлетворява проекта/

2) назначен е ръководител на проекта

3) ограничения на проекта фактори, които лимитират възможностите на екипа да взима решения

4) предпоставки фактори, които за целите на планирането са приети като истина

2. Планиране на обхвата

На входа на този етап имаме изходите от инициирането + описание на системата.

Средства и техники за планиране:

- анализ на продукта /КИС/ - процес, в рамките на който се анализират и описват всички бизнес правила, които трябва да залегнат в системата

- анализ на предимствата и разходите правят се изчисления за това колко бързо ще се върнат инвестициите в определени модули на КИС

- експертна оценка

На изхода имаме:

1) описание на обхвата (UML диаграма)

Управление на обхвата на проекта facebook image
Публикувано от: Кина Димова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.